DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Her er Valgretskommissionens 28 demokrati-tiltag

Valgretskommissionen har netop offentliggjort sin betænkning med 28 bud på, hvordan unge kan engageres mere i demokratiet
1. DEC 2011 14.04

Valgretskommissionen har netop offentliggjort sin betænkning med 28 konkrete forslag til, hvordan unge kan blive mere engagerede i demokratiet. Siden 2010 har Valgretskommissionen, der består af 23 toppolitikere, eksperter, organisationsfolk og ungerepræsentanter, undersøgt, hvordan det danske demokrati kan styrkes.

Det er DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, der har taget initiativ til Valgretskommissionen.

Regeringen vil inddrage Valgretskommissionens anbefalinger i sit arbejde - kommissionen er således nævnt i regeringsgrundlaget.

Her er så de 28 tiltag, som kommissionen anbefaler:

• Lav nationale 'get-out-the-vote-kampagner'

• Send invitation til førstegangsvælgere

• Indfør frit valg af afstemningssted

• Opret valgsteder på ungdomsuddannelser

• Lad indenrigsministeren koordinere demokrati-initiativer

• Indfør årlige skolevalg

• Hold valgaftener på skoler og ungdomsuddannelser

• Inddrag unge i kommunerne

• Gør vælger- og partiforeninger mere attraktive for unge

• Dan elevråd på alle uddannelsesinstitutioner

• Giv elevrådene mere magt

• Opret fælleselevråd i kommunerne

• Sæt 16-års valgret på dagsordenen i Folketinget

• Undervis i samfundsfag på lavere klassetrin

• Styrk skolernes demokratiundervisning

• Giv ungdomspolitikere og -organisationer adgang til uddannelsessteder

• Indfør foreningspraktik i grundskolen

• Målret grundlovsdag til unge

• Lav partnerskaber mellem skoler og foreningsliv

• Engagér flere udsatte unge i foreningslivet

• Optimér 'Projekt Frivillig'

• Fortsæt arbejdet i Ny-Dansk Ungdomsråd

• Styrk forskningen i unge og demokrati

• Lav demokrati-undersøgelser blandt 14-25-årige

• Styrk formidlingen af samfund og politik til unge

• Lav tv-debatter med politiske ungdomsorganisationer

• Skab samfundsrelevant indhold til nye medier

• Del viden om politik i sociale medier

 

Valgretskommissionen indgår i regeringsgrundlaget 'Et Danmark, der står sammen': 'For at styrke og udvikle unges deltagelse i demokratiet vil regeringen skabe grundlag for forsøg med unges deltagelse i lokale afstemninger. Regeringen vil også inddrage konklusionerne fra Dansk Ungdoms Fællesråds Valgretskommission, der undersøger unges demokratiske dannelse og deltagelse i demokratiet.'
Kilde: 'Et Danmark, der står sammen', oktober 2011