Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hedensted finder sig ikke i moms på plejehjemscaféer

Nye momsregler betyder forskellige prislister på små caféer på plejecentrene og aktivitetscentre. Det får Hedensted til at søge udfordringsretten
24. JAN 2012 9.21

HEDENSTED: Personer, der er godkendt til at modtage kommunal madservice, hvad enten man bor på plejecentret eller i eget hjem, skal ikke betale moms for den mad og drikke, de køber i en café på et plejecenter. Det skal pårørende, frivillige og andre gæster på plejecentret derimod.

De samme regler vil gælde på dagcentre, aktivitetscentre og daghøjskole.

- Dette er et klassisk eksempel på regler for reglernes skyld, og vi vil ganske enkelt ikke finde os i det, siger borgmester Kirsten Terkilsen (V) og fortsætter.

- På plejecentre, aktivitetscentre og lignende skal samværet mellem brugere, beboere, frivillige og pårørende fungere så enkelt som overhovedet muligt. At pålægge en frivillig aktivitetsmedarbejder 25 pct. moms på den kop kaffe, hun drikker sammen med en ældre borger, er et helt forkert signal at sende.

Udfordringsrettens vej
Hedensted Kommune vælger derfor at udfordre de nye momsregler via den udfordringsret, som alle kommuner kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om at bruge, hvis man støder på love og regler, som er unødig bureaukratiske.

- Vi søger om at bruge udfordringsretten og håber selvfølgelig på et positivt svar. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er urealistisk at få et svar fra ministeriet inden ændringerne træder i kraft den 1. marts, men vi sender under alle omstændigheder en ansøgning hurtigt. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at undgå det administrative cirkus det vil være at operere med to forskellige prislister, siger Kirsten Terkilsen.

Økonomiudvalget tager i februar måned endelig stilling til, om priserne hæves den 1. marts eller om de forbliver uændrede, indtil vi får svar på ansøgningen om at bruge udfordringsretten.

Samtidig vil Hedensted Kommune spørge andre kommuner, hvordan de vil håndtere de nye momsregler.

Om regelændringen:
Baggrunden for den nye moms skal findes i serviceloven. Her er formålet bl.a. at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Har man sådan et behov godkendes man fx til at få leveret ældremad i eget hjem eller det plejecenter, man bor på. Denne mad er momsfri. Da frivillige og andre gæster ikke har behov for hjælp, skal de betale moms for den mad, som kan købes på plejecentre og lignede steder. Det er Skatterådet, der for nylig har taget principiel stilling til dette momsspørgsmål, da en kommune henvendte sig for afklaring.

Foto: http://www.flickr.com/photos/paulidin/2944512328/sizes/z/in/photostream/

lcl