Guldborgsund i enighed om budget for andet år i træk

Mere personale på plejehjemmene og flere sosuelever.

GULDBORGSUND: For andet år i træk står et samlet byråd bag en budgetaftale, der har kernevelfærd som hovedfokus, i en grad så den vejledende serviceramme er overskredet med 63,9 mio. kr. Pengene går blandt andet til mere personale på plejehjemmene og til at ansætte og uddanne flere sosuelever.

De to tiltag indgår i et af 12 overordnede mål for hele valgperioden, "at flere lever sunde liv". De foregående budgetter for 2019, 2020 og 2021 har adresseret ni af målene, og 2022-budgettet når så i mål med de tre sidste, foruden det nævnte også "mere mobilitet og sammenhæng" og "at internationalisering øges".

Budgetenigheden efterlader borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten) i en noget mere komfortabel udgangsposition ved KV21 end sidst, det var valgår, og han blev sat uden for indflydelse af et budgetflertal udenom borgmesterpartiet. Denne gang kan han i stedet glæde sig over, at byrådet "på trods af politiske forskelle og særligt i et valgår kan arbejde sammen om økonomien", som han siger på kommunens hjemmeside.

Partierne bag budgetaftalen er Guldborgsundlisten, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten. Budgettet første- og andenbehandles i Guldborgsund Byråd henholdsvis 16. september og 14. oktober.

Se budgetaftalen.