Grus og sten erstatter nu muld og græs
På området etableres omkring 30 ”klitter” af varierende højde fra cirka en til tre meter.
Foto: Næstved Kommune

Til gavn for truede arter:
Grus og sten erstatter nu muld og græs

Markfirben og sommerfugle får 10.000 m2 leve- og ynglested på næs ved Næstved.
2. AUG 2022 13.01

Det kræver abonnement at læse denne artikel.