Grundvandet presser nu affaldscontainere af plastik opad

Beredskabet bekæmper oversvømmelserne i Ribe og ved Mossø i Skanderborg. I Hjørring skal plastikcontainere skiftes ud med betoncontainere på grund af vandmængderne.
4. MAR 2020 14.04

I Hjørring Kommune har de store mængder af regn fået grundvandet til at stige så meget, at nogle underjordiske affaldscontainere er blevet presset op af jorden på grund af grundvandstrykket, oplyser TV2 Nord.

For at undgå problemet med underjordiske affaldsconatinere i byerne, bliver der gravet nye containere ned, der er lavet af beton frem for plastik.

I Esbjerg Kommune bliver den oversvømmede opvisningsbane ved Ribe Fritidscenter pumpet fri for vand, og kunstgræsbanen samme sted skal holdes under observation.

Beredskabsstyrelsen satte i fredags midlertidigt fem pumper op, som har pumpet vand ud i en kanal, hvilket har fået vandspejlet på banen til at sænkes 0,5 - 1 meter, oplyser kommunen.

Mossø klar til udpumpning
Skanderborg Kommune har sat gang i at pumpe fra de oversvømmede Alken Enge, efter vandstanden i Mossø er nu faldet så meget, at det giver mening at hjælpe de oversvømmede husstande mellem engen og søen, oplyser kommunen.

Østjyllands Brandvæsen har på møde i krisestaben besluttet at indsætte frivillige og pumper fra det kommunale redningsberedskab. Indsatsen koordineres af Østjyllands Brandvæsens indsatsleder, og der er rekvireret assistance fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

- Vi forventer, at opgaven kommer til at vare mange dage, og derfor er vores Operationschef- og logistikfunktion aktiveret, skriver indsatsleder Steen Bøje fra Østjyllands Brandvæsen, der leder pumpeopgaven. 

ka

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev