Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Grøn energi som fælles eje

Socialdemokraterne i Kolding vil have undersøgt, om kommmunen kan eje og drive f.eks. vindmøller, så det bliver borgerne, der tjener pengene
17. NOV 2011 9.51

KOLDING: Hvordan kan grøn energi komme borgerne direkte til gavn - og hvordan kan det blive borgerne der tjener pengene på den strøm bl.a. vindmøller producerer? Gerne i et offentligt-privat samarbejde.

Den problemstilling vil socialdemokraterne i Kolding byråd gerne have kulegravet.

- Vi ønsker både de klima- og investeringsmæssige fordele delt ud til alle borgerne i kommunen. Man kunne sagtens forestille sig samme model for biogasanlæg og solenergi-anlæg, siger borgmesterkandidat og gruppeformand Christian Haugk.

Planlægning for vindmøller på både land og vand er efter regeringsskiftet i fuld fart frem. Også i Kolding er man langt fremme med en vindmølleplan der kan bidrage til kommunens mål om reduktion af CO2 med op til 35-40 pct. (75 pct. i 2021).

Fælles ejerskab

- Socialdemokraterne ønsker at der handles og skabes resultater. Når vi som kommune sætter os mål, skal vi også helt konkret sikre handlinger, der gør, at vi når disse mål. Samtidig bør mål som f.eks. CO2-reduktion og andre samfundsnyttige og globalt nødvendige indsatser, løses og præges direkte af borgerne i kommunen.

- Det er nødvendigt at løfte et fælles ansvar og det er nødvendigt med et fælles ejerskab, mener Christian Haugk.

Han vil nu bede Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning om at udarbejde en redegørelse. Den skal bl.a. omfatte de juridiske aspekter i, at Kolding Kommune selv - eller i OPP samarbejde - etablerer og driver vindmølleanlæg, biogasanlæg og solenergianlæg.

Det skal desuden fremgå hvordan en sådan model kan skabes. Det skal derfor også fremgå om kommunen/selskabet må ekspropriere til dette formål og i givet fald hvordan en selskabskonstruktion kunne se ud. Herudover skal redegørelsen belyse hvordan man sikrer, at både energien og indtjeningen kommer borgerne til gavn.

mou