Gribskov-udvalg til Folketinget: Drop jobafklaringsforløb

Udvalget for beskæftigelse og Unge bakker op om "Arne-pensionen" og har en række forslag, der kan bidrage til de 1,1 mia. kr., den koster.
21. MAJ 2021 10.00

GRIBSKOV: Den landspolitiske aftale om ”Tidlig pension” - også kaldet "Arne-pensionen" - betyder, at der skal findes væsentlige besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats. Derfor har Gribskovs udvalg for Beskæftigelse og Unge sendt en række konkrete forslag til forbedring af indsatsen til Folketingets beskæftigelsesordførere, lyder det fra kommunen.

I aftalen om "Arne-pensionen” fra oktober 2020 fremgår det, at landets jobcentre skal bidrage til finansiering med 1,1 mia. kr. Med brevet fra Gribskov følger en række konkrete forslag. Et af dem er at afskaffe jobafklaringsforløb og erstatte dem med fast track til sygedagpengemodtagere i sundhedssystemet, så de kan blive hurtigere afklaret.

- Det, vi siger, er - kort og godt – at det kan gøres bedre, hvis fokus ændrer sig, så man kommer tættere på mennesket. Det handler om at gøre mødet med kommunen smidigere, så borgeren ikke kommer i klemme og hænger som en yoyo i systemet, siger udvalgsformand Mikkel Andersen (S).

Kvalitet frem for kontrol

Generelt er der enighed om, at ”Tidlig Pension” som udgangspunkt er en god aftale. Næstformand i udvalget Michael Hemming Nielsen (EL) siger:

- Der er ingen tvivl om, at der er behov for at tilgodese de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Muligheden for tidlig pension skal være der. Det ligger i aftalen. Nu er det bare vigtigt at sikre, at det også sker på en værdig måde. Den ene hånd skal ikke tage fra den anden. Derfor kommer vi med vores input til det, som vi kan se med fordel kan ændres.

Der er tale om en bred vifte af forslag, som har fokus på at bringe mennesket i centrum – men som også bl.a. handler om at arbejde for afbureaukratisering. Om det siger medlem af udvalget Jørgen Simonsen (V):

- Vi venter med spænding på, hvor man skal finde de 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet. Det er min holdning, at der sagtens kan findes noget ved at fokusere på kvalitet i indsatsen frem for kontrol. Vi er i hvert fald enige om, at det ikke er borgerne, der skal betale prisen.

ka