Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Greve klar med affaldssortering fra nytår

GREVE: Fra nytår skal borgerne i Greve i gang med at sortere i de ti fraktioner, som et bredt politisk flertal på Christiansborg har besluttet skal være standard fremover. Som de fleste andre har kommunen søgt dispensation fra fristen, men kun et halvt år, og den nye løsning er nu godkendt i byrådet.

Greve fik ny affaldsordning sidste år, som man nu kan nøjes med at regulere. Borgerne vil fortsat skulle have en beholder til mad- og restaffald og en anden til papir og glas, mens to beholdere til plast og til pap, som nu er frivillige, bliver obligatoriske fremover, og beholderen til plast skal både rumme plast, småt metal og mad- og drikkekartoner. Endelig forsynes alle med en kasse til farligt affald, og tekstilaffald vil blive indsamlet i klare sække.

Det er endnu uvist, hvor meget dyrere den nye ordning bliver for borgerne. Det afhænger blandt andet af, hvor ofte der skal afhentes farligt affald, og om man kan gå over til kun at hente mad- og restaffald hveranden uge, når nuværende kontrakt udløber.

ak