Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Herning må ændre ny affaldsindsamling - hver fjerde uge er for lidt
Plast fylder mere end ventet i de nye genbrugsbeholdere i Herning.
Foto: Kim Haugaard, Ritzau Scanpix (arkiv)

Herning må ændre ny affaldsindsamling - hver fjerde uge er for lidt

Som en af de første kommuner har Herning ny affaldssortering på plads. Men fordelingen af affaldsmængderne har overrasket.

HERNING: Få måneder efter, at Herning indførte en ny affaldsordning, må kommunen nu justere på den. Mængden af især plast har nemlig vist sig at være langt større, end man havde forventet.  

Derfor måtte byrådet tirsdag vedtage, at man fremover overgår til tømning hver tredje i stedet for hver fjerde uge. Det giver en ekstra driftsudgift på 3,5 mio. kr. om året fremover svarende til 125-150 kr. pr. husstand.

Indtil nytår havde kommunens borgere kun to affaldsbeholdere: En til papir/pap og en til restaffald. En ny ordning har været undervejs i et par år, og da et flertal i Folketinget tilbage i juni vedtog nye regler for affaldssortering, nåede kommunen at rette ordningen til, så den lever op til kravene - i øvrigt som en af de få kommuner, der allerede følger de nye regler, der er sat til at gælde fra 1. juli.

I løbet af januar-marts har kommunens borgere fået udskiftet deres affaldsbeholdere, så de nu har en delt beholder (60/40) til rest- og madaffald, der bliver tømt hveranden uge, og en delt beholder (50/50) til papir/pap og metal/plast/kartoner, der bliver tømt hver fjerde uge.

Overgår andres erfaringer

Forinden havde kommunen været i kontakt med et par håndfulde kommuner for at få en vurdering af, hvor store mængder man kunne forvente af de forskellige affaldstyper. Men i virkelighedens Herning begyndte borgerne hurtigt at klage over, at især deres rum til metal, plast og mad- og drikkekartoner blev fyldt på mindre end fire uger.

Derfor indførte kommunen fra 1. marts som en nødløsning, at borgerne må aflevere en ekstra plasticsæk med affaldsfraktionen.

En undersøgelse af hundredvis af affaldsbeholdere viste efterfølgende, at over halvdelen var fulde eller næsten fulde ved tømning, og at mange havde stillet en ekstra sæk ud.

- Vi kunne se, at det især er plast, der fylder meget. Mængden har virkelig overrasket os, siger Karen Marie Frost, afdelingsleder for genbrug og affald, til DK Nyt.

Herning havde især indhentet erfaringer fra kommuner, som var vant til at indsamle metal, glas og plast i samme fraktion - det var nemlig også den oprindelige plan i Herning. Man vurderede, at kartoner ville fylde en smule mere end glas, men at man ville kunne beholde nogenlunde samme dimensionering.

- Det ukendte var, hvor meget kartonerne fylder. Men vi må konstatere, at det altså ikke er dem, der har væltet læsset, selv om de selvfølgelig også fylder, især hvis de ikke er klappet sammen. Men når vi går ud og kigger i skraldespandene, er det altså helt vildt, hvor meget plast der er, tilføjer Karen Marie Frost.

Vilje til genanvendelse

Hun vurderer, at en del af forklaringen kan være, at man - i tråd med Miljøstyrelsens anbefaling - har understreget over for borgerne, at plasten ikke behøver være rengjort, når bare den er tømt. En anden forklaring er, at lysten til at sortere affald er stigende.

- Jeg tror, tiden er til, at man er mere opmærksom på, at plast er en vigtig ressource. Har man været i gang med at sortere i flere år, er man måske kommet ind i en vane, man ikke lige laver om på, mens vi har ramt et hul, hvor der er virkelig meget fokus på plast, siger hun.

En helt tredje forklaring kan være, at mange har været mere hjemme under corona, og at det har givet større affaldsmængder. Kommunen tror dog ikke på, at situationen for alvor vil ændre sig efter coronakrisen.

Affaldssortering i Herning

  • Metal, plast (hård og blød) og mad/drikkekartoner og papir/pap indsamles i samme todelte beholder. Overgår nu fra fire ugers til tre ugers tømning.
  • Madaffald og restaffald indsamles i samme todelte spand. Tømmer hver anden uge.
  • Glas indsamles ved cirka 300 glasstationer tæt på boligerne.
  • Farligt affald indsamles i en særskilt problemkasse.
  • Tekstiler skal indsamles fra nytår - her overvejes fortsat, hvordan løsningen skal være.