Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Grænseoverskridende samarbejde om uddannelse

Sønderborg går utraditionelle veje for at sikre praktikpladser til sosu-assistentelever – denne gang over grænsen til Flensborg

SØNDERBORG: Når et ekstra hold på 20 sosuassistentelever næste år går i gang med deres nye uddannelse, kan de se frem til i ca. fire måneder at skulle pendle over grænsen til Tyskland. En del af deres praktikforløb skal nemlig foregå på Franziskus Hospitalet i Flensborg.

Udviklingen på det sundhedsfaglige område og flere behandlingsopgaver i borgerens eget hjem stiller øgede krav til uddannet personale i Sønderborgs ældrepleje. Det er baggrunden for, at et enigt Seniorudvalg har besluttet at oprette et ekstra sosuassistenthold og hermed opkvalificere 20 ekstra sosu-hjælpere til sosu-assistenter. Hermed er Sønderborg Kommune oppe på i alt 187 uddannelsesaftaler i 2011.

Sosu-assistentuddannelsen varer 20 måneder, hvor de 32 uger foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa. Resten er praktik, og den store udfordring i forbindelse med oprettelsen af det ekstra hold har været at finde egnede praktikpladser. Det er nu lykkedes takket være et rigtig godt samarbejde mellem Ældreservice i Sønderborg Kommune, Social- og Sundhedsskolen, A-kasser og Jobcenter Sønderborg.

Praktikpladserne er fundet på Franziskus Hospitalet i Flensborg og i socialpsykiatrien og ældreplejen i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune indledte samarbejdet med Franziskus Hospitalet i Flensborg, fordi Region Syddanmark ikke kunne optage flere assistentelever, og en del af praktikken skal foregå på et sygehus.

- Oprettelsen af det ekstra sosu-assistenthold er et godt eksempel på, at vi når længst, når vi arbejder sammen. Alle de involverede parter har lagt sig i selen, for at få det her til at lykkes. Jeg vil især fremhæve det grænseoverskridende og positive samarbejde med Franziskus Hospitalet om at lave et praktikforløb på hospitalet. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi samarbejder på tværs af grænsen - også på uddannelsesområdet, siger Anita Kjøng-Rasmussen (løsgænger), formand for Seniorudvalget i Sønderborg Kommune.

Mange ældre
Behovet for at uddanne flere sosu-assistenter skyldes ikke kun behovet for et generelt kompetenceløft på ældreområdet:

- Det hænger også sammen med, at vi har mange ældre medarbejdere i ældreplejen, der er på vej til at forlade arbejdsmarkedet. Vi kan allerede mærke det nu, men det vil blive forstærket yderligere i de kommende år, siger Tim Hansen, direktør for forvaltningen Social & Sundhed i Sønderborg Kommune.

Deltagerne på det ekstra hold består af nuværende sosu-hjælpere i ældreplejen i Sønderborg Kommune. De får orlov, mens de er under uddannelse og kan dermed vende tilbage til Sønderborg Kommune, når de færdig med uddannelsen.

I uddannelsesperioden ansættes der i stedet vikarer som led i et jobrotationsprojekt, der er udviklet i samarbejde med Jobcenteret. Vikarerne er ledige, der gennemgår fem måneders meritgivende uddannelse, hvorefter de ansættes i ældreplejen.

mou