Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Godsejer dømt til at betale renovation

Nordjysk gods- og hotelejer har siden 2004 nægtet at betale for at få fjernet affald af kommunen
KORT NYT11. OKT 2011 14.53

AALBORG: Den nordjyske gods- og hotelejer Gorm Lokdam slipper ikke for at betale kommunal renovationsafgift. Det har Vestre Landsret afgjort i en sag, der startede helt tilbage i 2004. Dommen betyder, at han af med 71.000 kroner i renovationsafgift og yderligere 47.000 i sagsomkostninger. Det fortæller DR Nordjylland.

Under et kontrolbesøg i 2004 opdage Aalborg Kommune, at godset og hotellet selv brændte dagrenovation af på arealet. Desuden røg sække med madrester og andet skrald i containere, der kun måtte anvendes til emballage og industriaffald.

Kommunen beregnede hvor meget renovation, der skulle betales for at få fjernet fra Store Restrup, men det ville ejeren ikke acceptere. I 2008 bøjede kommunen sig og satte mængden ned, men krævede fortsat de gamle regninger betalt. Det klagede godsejeren over til Statsforvaltningen, der imidlertid gav kommunen medhold i, at man havde foretaget et korrekt skøn over affaldsmængderne. Det samme mener både by- og landsret. 

mou