Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gode ideer fra yderområder støttes

25 gode idéer fra yderområder får støtte fra Realdania-kampagnen Stedet Tæller

Fra gammel benzintank til station for cykelturister, fra nedlagte skoler til lokale forsamlingssteder, fra nedslidt kystområde til velbesøgt strandpark og badestrand.

Det er blot nogle af de i alt 25 projektidéer, der i dag hver får 125.000 kr. i støtte fra Realdania til videre udvikling. Det sker i forbindelse med Realdania-kampagnen Stedet Tæller, som frem til 2016 sætter fokus på yderområdernes stedbundne potentialer.

Der var indsendt over 120 projektidéer til kampagnens første udbudsrunde, og det store ansøgerfelt vidner om, at Danmarks yderområder bobler og sprudler af idéer til at udvikle og udnytte de enkelte lokalområders særlige kvaliteter.

Øget livskvalitet i yderområder
De 25 projektidéer, Realdania har valgt at støtte, giver alle et oplagt bud på, hvordan stedbundne potentialer kan være med til at styrke livskvaliteten lokalt i Danmarks yderområder.

- De udvalgte projektidéer giver nogle spændende bud på, hvordan kulturhistoriske, landskabelige og bygningskulturelle potentialer kan udnyttes til gavn for mange mennesker. Fra den gamle tankstation i Stege, der skal omdannes til servicestation med lokale produkter og service til cykelturister til Blokhus ved Jammerbugten, der er et godt bud på, hvordan man genskaber stedets identitet som attraktiv badeby ved bl.a. at opgradere den nedslidte forbindelse mellem byen og stranden og genskabe Blokhus Bæk. For blot at nævne nogle få af de mange gode projektidéer, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Kysternes turistbyer i fokus
Realdania har med Stedet Tæller afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, ligesom der også er afsat midler til formidling af viden og inspiration til kommuner, turismeerhverv og aktører i yderområder. Støtten til de 25 projektidéer er fordelt på to af kampagnens tre fokusområder: Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer.

15 projekter er udvalgt inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark, der sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. 10 projekter er udvalgt inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer, der fokuserer på høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø, og på hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere.

Udvalgte får flere penge
Frem til oktober 2012 arbejder alle 25 projekter med projektudvikling sammen med deres rådgivere. Desuden bliver alle indbudt til en fælles workshop, der kan give inspiration til udviklingen af projekterne. I november 2012 udvælges ca. 12-13 af projekterne , som får tildelt midler til realisering indenfor en samlet ramme på 37 mio. kr.

I kampagnen Stedet Tæller forstås yderområder som de kommuner og ikke-brofaste øer, der er omfattet af den differentierede planlov, kategoriseret som yderkommuner i forhold til uddeling af landdistriktsmidler af Fødevareministeriet og/eller kategoriseret som yderområder og overgangsområder i forhold til EU's strukturfondsmidler.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/houzvicka/with/6974124449/