Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Økonomisk indsprøjtning til yderområderne i Nordjylland

Vækstforum og regionsrådet baner vej for en investering på 259 mio. kr. i tre nye initiativer, der skal skabe vækst i de nordjyske yderområder

NORDJYLLAND: Mulighederne skal styrkes for både erhvervsliv og borgere i de områder af Nordjylland, hvor der er lidt længere mellem husene, og hvor udviklingen i det lokale erhvervsliv i øjeblikket kører i lavere gear. Det er den klare melding fra Vækstforum og regionsrådet, som i tæt samarbejde med de nordjyske kommuner og med opbakning fra staten nu iværksætter en særlig vækstindsats.

Det brede samarbejde baner vejen for en investering på i alt 259 mio. kr. i tre målrettede initiativer. De skal være med til at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder samt afhjælpe yderområdernes problemer med stigende fraflytning af især unge mennesker.

Investering i grøn vækst
Det største af de nye initiativer går under navnet Grøn Vækst. Den nordjyske del af initiativet har et samlet budget på 154 mio. kr. og gennemføres i tæt samarbejde med de nordjyske kommuner og med økonomisk opbakning fra staten.

Grøn Vækst er således et rammeprogram under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvor landets regioner og kommuner via delvis egenfinansiering kan søge en EU-pulje om støtte til at gøre en særlig indsats for deres yderområder. Midlerne kan søges til udviklingsprojekter inden for fødevarer og bæredygtigt landbrug, grønne oplevelser i turismen og kulturen samt energi, natur og miljø.

Flest investeringer til Nordjylland
I Nordjylland er det lykkedes at stable en solid medfinansiering på benene med i alt 77 mio. kr. fra Vækstforum, regionsrådet og kommunerne. Det er blevet belønnet af staten, som har øremærket tilsvarende 77 mio. kr. fra Grøn Vækst puljen til nordjyske projekter. Det betyder, at Nordjylland er den af landets fem regioner, der modtager flest investeringer, og fra Vækstforums side har man store forventninger til de mange projektansøgninger, der nu skal bane vej for en styrket udvikling af de nordjyske yderområder.

- Vi har helt fra starten af haft en klar strategi om, at investeringerne fra Grøn Vækst skal gå til at indfri potentialet i vores regionale styrkepositioner. Det må for alt i verden ikke blive til lidt tilfældig egnsudviklingsstøtte her og der. Derfor satser vi på fødevarer, energi og turisme, hvor de nordjyske yderområder allerede står stærkt, og hvor en øget satsning i høj grad kan komme hele regionen til gavn, siger regionsrådsformand Ulla Astman, der er formand for Vækstforum Nordjylland.

Kompetenceløft til virksomheder
Et andet nyt initiativ skal sikre små og mellemstore virksomheder støtte til kompetenceløft, strategisk rådgivning og tilknytning af højtuddannet arbejdskraft, der kan være med til at skabe ny forretningsudvikling. Projektet, der går under navnet Yderligere Vækst, gennemføres i samarbejde med Væksthus Nordjylland, som tidligere har haft stor succes med at hjælpe netop små og mellemstore virksomheder med at realisere deres vækstambitioner. Det særlige i det nye initiativ er, at det udelukkende er rettet mod de nordjyske yderområder, hvor virksomhederne ofte har nogle særlige udfordringer.

- Vi ved, at det fx kan være vanskeligt at tiltrække nok medarbejdere med de nødvendige kompetencer. Men her kan den rette rådgivning i stedet bane vejen for et kompetenceløft i virksomheden, så de eksisterende medarbejdere bliver klædt bedre på til at løse fremtidige opgaver. På den måde kan målrettede tilbud og sparring fra Væksthuset være med til at styrke erhvervslivets udvikling, siger Ulla Astman.

Fleksible uddannelser skal gøre småbyer attraktive
Det sidste af de tre nye initiativer, FlexVid, skal sikre mere fleksible videregående uddannelser, der kan gøre det attraktivt for unge studerende at blive boende i de mindre byer i Nordjylland. Det er University College Nordjylland, der skal føre initiativet ud i livet. Det skal ske ved hjælp af IT, hvor de den almindelige klasseundervisning på de nordjyske erhvervsakademi- og bacheloruddannelser kombineres med live-transmitteret fjernundervisning for mindre elevgrupper andre steder i regionen.

Med det nye initiativ kan de unge i højere grad studere i nærområdet til daglig og nøjes med at transportere sig til de større uddannelsessteder, når der fx afholdes praktiske workshops og eksamen. Samtidig er det Vækstforums håb, at de mere fleksible tilbud også vil øge den generelle interesse for videregående uddannelse blandt unge uden for de større byer.

- Med det nye tilbud, har vi ønsket at tage det bedste fra fjernundervisningen og kombinere det med et aktivt studiemiljø og ikke mindst den vigtige sociale kontakt. Den nye og fleksible pakke vil forhåbentlig være så spændende, at vi får endnu flere unge nordjyder til at tage en videregående uddannelse og derved får givet et kompetenceløft til hele regionen, slutter Ulla Astman.

 

Grøn Vækst - Særlig indsats for yderområderne
Projektet Grøn Vækst er et rammeprogram under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som landets regioner og kommuner via delvis egenfinansiering kan søge en EU-pulje til at gøre en særlig indsats for yderområderne. Midlerne kan søges til udviklingsprojekter inden for fødevarer og bæredygtigt landbrug, grønne oplevelser i turismen og kulturen samt energi, natur og miljø.


Projektet løber fra 2011 til udgangen af 2013, og gennemføres i tæt samarbejde mellem Vækstforum Nordjylland, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Den nordjyske del af projektet har et budget på 154 mio. kr., hvoraf de 77 mio. kr. er finansieret af Vækstforum, regionsrådet og de nordjyske kommuner mens de resterende 77 mio. kr. kommer fra EU via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Yderligere Vækst
Projektet Yderligere Vækst er et rammeprogram, der har til formål at skabe vækst og udvikling gennem arbejde med strategi og kompetenceudvikling. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner og -potentiale beliggende i Nordjyllands yderområder. Virksomhederne vil som led i projektet få tilbudt støtte til strategisk rådgivning, kompetenceløft og tilknytning af højtuddannet arbejdskraft.

Projektet løber fra oktober 2011 til juni 2014, og gennemføres af Væksthus Nordjylland, VisitNordjylland, Nordjyske Erhvervsskoler, University College Nordjylland samt Aalborg Universitet. Projektet har et budget på 86 mio. kr., hvoraf de 43 mio. kr. er finansieret af Vækstforum Nordjylland via de regionale udviklingsmidler og EU's Strukturfonde.

FlexVid
Projektet FlexVid har til formål at sikre det bredest mulige udbud af videregående uddannelser i hele Nordjylland og dermed mildne effekterne af de generelle demografiske vanskeligheder med affolkning af især unge i yderområderne. Det skal ske ved at udvikle fleksible og IT-baserede uddannelsesformer på erhvervsakademi- og bacheloruddannelser, så der kan tilbydes videreuddannelse i yderområderne i Nordjylland på trods af stor variation i antallet af studerende.

Projektet løber fra 2011 til 2014, og gennemføres af University College Nordjylland. Projektet har et budget på 19,2 mio. kr., hvoraf de 9,6 mio. kr. er finansieret af Vækstforum Nordjylland via EU's Strukturfonde.

lcl