Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Københavns og Gentofte kommuner har begge givet tilladelse til, at spildevandet udledes i Øresund.
Foto: Lars Laursen, Biofoto, Ritzau Scanpix

Gentofte og København tillader stor udledning af urenset spildevand i Øresund

290.000 kubikmeter spildevand pumpes fra kloaknettet direkte ud i Øresund over fem døgn som led i byggemodning. Marinebiologer advarer om konsekvenser for havmiljøet.
22. MAJ 2020 8.04

KØBENHAVN / GENTOFTE: 290.000 kubikmeter urenset spildevand svarende til 193 fyldte svømmehaller bliver fra på søndag og fem dage frem udledt direkte i Øresund.

Både Københavns og Gentofte kommuner har givet tilladelse til, at spildevandsselskaberne Novafoss og Hofor må udlede de store mængder spildevand, der normalt løber til rensningsanlægget Lynetten på Refshaleøen, skriver TV2 Lorry.

- Vi kommer til at udlede omkring et tons fosfor, syv tons kvælstof og cirka 80 ton COD (organisk stof, red.) mere end vi plejer at gøre, siger Svend Krongaard, projektleder hos Hofor, til TV 2 Lorry.

Årsagen til den store udledning er forarbejdet til en udbygning af Svanemølleholmen i Nordhavn.

Her skal der bygges boliger, men under jorden på den nuværende industrigrund løber en hovedspildevandsledning, som forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen og håndterer spildevand fra både Frederiksberg, Gentofte og København.

Før byggeriet kan blive til virkelighed, skal ledningen fastgøres, ligesom det skal undersøges, om spildevandsledningen fra 1978 kan klare, at der skal bygges ovenpå den. Og mens det sker, kan ledningen ikke bruges.

Derfor bliver de store mængder spildevand, der kun er renset for større genstande som toiletpapir og lignende, udledt direkte i Øresund fire kilometer fra kysten ved Skovshoved.

Dårlig timing

Den beslutning får dog kritik fra både Danmarks Naturfredningsforening og en chefbiolog ved Øresundsakvariet. Først og fremmest på timingen af projektet dårlig, mener de.

- Det her fører til en meget stor ekstra opblomstring af alger i Øresund, og det er ikke godt, siger Henning Mørk Jørgensen, der er marinbiolog hos Danmarks Naturfredningsforening, til TV2 Lorry.

Han mener samtidig, at projektet burde være planlagt til vinterhalvåret, hvor udledningen af de store mængder fosfat og colibakterier ikke ville have lige så stor indflydelse på havmiljøet.

Hofor mener dog ikke, at timingen er et problem, da udledningen sker før badesæsonen, og derfor ikke påvirker strandgæster i særlig grad, hvis der mod forventning skulle blive forhøjede bakteriekoncentrationer i vandet.

'Uofficiel nationalpark'

Men også marinbiolog hos Øresundakvariet i Helsingør, Jens Peder Jeppesen, mener, at udledningen har konsekvenser. Han kalder udledningen 'rigtig ærgerlig'.

- I vores øjne er det en uofficiel nationalpark allerede. Der har ikke været trawlere herude siden 1932, så de mange forskellige bundmiljøer, der er herude, de er helt unikke. Og der er så meget mere liv, end der er mange andre steder i Danmark, siger Jens Peder Jeppesen til TV 2 Lorry.

- Når man smider store mængder spildevand ud i det her system, så bliver det selvfølgelig forværret på én eller anden måde. Det er utrolig svært for os at forudsige, hvad der sker. Men én ting er sikkert: Det bliver forværret. Og selv fem dage med relativt store mængder spildevand vil have konsekvenser. Det vil ikke have altødelæggende konsekvenser, men det vil have konsekvenser for dyrelivet herude, tilføjer han.

Ifølge Hofor er der ingen alternative løsninger på udledningsproblemet, når Lynetteledningen skal lukkes i fem dage.

Dermed fristes man til at omdøbe farvandet til Pløresund, som det blev kaldt i folkemunde i 70’erne, før man begyndte at rense spildevand.

Fire kilometer ude

De store mængder spildevand, der hverken er blevet renset for kvælstof eller fosfat, er dog intet problem, lyder det fra Hofor, der peger på, at udledningen sker fire kilometer fra kysten.

- Der er nogle mål for, hvor meget man må udlede samlet, og det kommer vi til at holde os inden for. Det er ret usandsynligt, at badevandsstederne i København bliver påvirket, fordi der er stærk gennemstrømning derude, siger Svend Krongaard fra Hofor.

Et lignende scenarie udspillede sig i 2017, hvor TV2 Lorry fortalte, at hele syv strande langs den sjællandske østkyst måtte lukke, fordi der var for mange bakterier i vandet efter udledning af urenset spildevand i Øresund.

Det fik Miljøstyrelsen til at advare om ophold i vandet.

- Så får man for mange bakterier ind i kroppen, og det giver populært sagt dårligt mave. Det kan man blive rigtig syg af, så det er noget, man skal tage ret alvorligt, lød det dengang fra kontorchef i Miljøstyrelsen, Rasmus Moes.

'Kan ikke undgås'

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Kommune, der har givet tilladelsen til spildevandsudledningen.

I den skriftlige godkendelse lyder det dog, at udledningen ikke kan undgås, og at effekterne ikke forventes at påvirke vandkvaliteten eller være til skade for havmiljøet.

Novafoss, der står for spildevandsudledningen ved Skovshoved Havn, har heller ikke haft mulighed for et interview torsdag.

Gentofte Kommune, der også har givet tilladelse til udledningen, siger i et skriftligt svar til TV2 Lorry, at:

'Vi har informeret via vores hjemmeside og direkte til de klubber, der har aktiviteter på vandet. Når vi kender de præcise datoer, vil der blive skiltet ved alle badebroer i kommunen og op Facebook. Vi opfordrer alle badende til at bruge badevandsappen.dk, hvor man kan få daglige opdateringer om badevandskvaliteten.'

ka