DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Gældsstyrelsen kasserer 75.000 sager efter oprydning efter EFI

I alt 400.000 gamle sager gennemgået. 325.000 af dem gælder i alt 4,1 mia. kr., som nu skal søges inddrevet.
18. DEC 2019 6.38

Gældsstyrelsen har identificeret 75.000 sager, der skal kasseres, men også 325.000 sager for i alt 4,1 mia. kr., som nu skal inddrives. Det er facit, efter at styrelsen i 2019 har arbejdet særskilt med en oprydning i 400.000 sager, der har ligget hen blandt andet som følge af problemer med it-systemet EFI.

Det er ikke sikkert, at det offentlige får alle de udestående pengene hjem. Gældsstyrelsen skal først nu undersøge, om skyldnerne har mulighed for at betale tilbage.

Ifølge Gældsstyrelsens direktør Lars Nordahl Lemvigh er oprydningen sket uden for den almindelige drift i styrelsen.

- Det er specielt. Det er ikke normalt, at man i en inddrivelsesmyndighed skal gøre det her. Men det er den situation, vi er havnet i med det her EFI-system, siger han.

I løbet af arbejdet er Gældsstyrelsen stødt på ældgamle sager.

- Det er gældsposter, der stammer helt tilbage fra 30 år siden. Og så er der nogle af dem, hvor der er tvivl om korrektheden af gældsposterne. Derfor har vi haft behov for at gå dem manuelt igennem, så vi er sikre på, at vi kun inddriver gæld, der er korrekt og lovlig, siger han.

Dubletter og forældede sager
Der er gældsposter, der er så gamle, at styrelsen har måttet gå tilbage og lede efter oplysninger i arkiver. I de skrottede sager gemmer sig dubletter, forældede sager og sager med forkerte beregninger, men de 325.000 sager for i alt 4,1 mia. kr, som nu skal inddrives via rykkere og muligvis senere ved at trække skyldnere i offentlige ydelser udgør kun en lille del af den samlede gæld til det offentlige.

Seneste estimat lyder på en samlet gæld til det offentlige på 123 mia. kr. Heraf regner Gældsstyrelsen med, at den kan få 29 mia. kr. igen, og dermed udgør oprydningen i de 400.000 sager 3,3 pct. af den samlede gæld til det offentlige. Der er ikke noget estimat på, hvor mange af de 4,1 mia. kr., som det offentlige kan forvente at få igen.

Ved siden af oprydningsarbejdet regner Lars Nordhahl Lemvigh med, at Gældsstyrelsen ender med at kradse 8,5 mia. kr. ind i hele 2019. Sidste år kom der 7,1 mia. kr. hjem.

Af finansloven for 2019 fremgår det, at Gældsstyrelsen har fået en bevilling på 755 mio kr. Dermed har styrelsen et nettoplus på cirka 7,75 mia. kr. Med 1.450 medarbejdere svarer det til, at hver medarbejder i gennemsnit har kradset 5,86 mio. kr. ind til det offentlige i 2019.

Ritzau