Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fyring af handicappet sygeplejerske koster hospital 320.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet giver en sygeplejerske medhold i, at hun blev uretfærdigt fyret på grund af sit handicap, og hospitalet skulle have forsøgt sig med andre opgaver til hende.
10. JUL 2020 6.55

En sygeplejerske i flexjob skulle have haft mulighed for at deltage i en arbejdspladsvurdering efter en omorganisering på hospitalsafdelingen, hvor hun arbejdede. I stedet blev hun afskediget uden mulighed for at afprøve, om hun kunne arbejde i den nye struktur.  

Sygeplejersken havde siden 2012 arbejdet i flexjob på en hospitalsafdeling med en ugentlig arbejdstid på 14 timer. Hun lider af et dobbeltsidet høretab og en diskusprolaps og kan derfor ikke varetage et fuldtidsjob. Aftalen med hospitalet var, at hun skulle arbejde under en række skånehensyn.

Hensynene var nedsat arbejdstid, en hvileperiode i løbet af dagen, hensyntagen i forhold til støj og afbrydelser, ingen tunge løft eller kørsel med senge og ingen pasning af indlagte patienter.

På den måde gik hun tre dage om ugen på arbejde indtil 29. marts 2019, hvor hun blev afskediget. Hospitalet stod foran en omorganisering, hvor de, ifølge dem selv, ikke længere kunne tilpasse sig skånebehovene. Sygeplejersken var den eneste, der blev afskediget i forbindelse med omstruktureringen.

Tilbød selv at hjælpe til

En afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet giver nu sygeplejersken medhold i, at hospitalet burde have afprøvet andre tiltag i form af arbejdspladsvurderinger, køb af hjælpemidler og frikøb af kollega til aflastning af arbejdsopgaver, før de afskedigede hende. 

Sygeplejersken tilbød selv at tage prøvevagter efter omorganiseringen. Det afviste hospitalet dog, fremgår det af Ligebehandlingsnævnets afgørelse. 

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at hospitalet ikke kunne bevise, at det ikke var muligt at beholde sygeplejersken, hvis de tilpassede hendes arbejdsvilkår.

Derfor blev de dømt for forskelsbehandling, og sygeplejersken fik medhold i sin klage. Hospitalet blev dømt til at betale 320.000 kr. svarende til omkring ni måneders løn til sygeplejersken. 

 

Se afgørelsen.