Fugt og svamp i Kalundborgs jobcenter

KORT NYT23. MAJ 2022 15.52

KALUNDBORG: Flere af Jobcentret i Kalundborgs lokaler er ramt af problemer med fugt og skimmelsvamp. Derfor er det planen at stoppe Jobcentrets funktioner på to matrikler og rykke dem til en tredje matrikel på Torvet 10, oplyser sn.dk.

Økonomiudvalget har anbefalet at bevillige en million kroner til at ombygge Torvet 10 til kontorfaciliteter, da de andre lokaler lige nu har en standard, der ikke umiddelbart står mål med den anvendelse, der er påkrævet. Det påvirker både den direkte drift og arbejdsmiljøet på området, står der i oplægget. Herudover betyder lokalernes tilstand, at der er relativt store omkostninger til den løbende bygningsdrift.

Jobcentrets nuværende lokaler er i stort omfang omfattet af en rammeaftale med AP Pension omkring udviklingen af Kalundborg Midtby, og det må derfor forventes, at der inden for en årrække skal findes en permanent løsning omkring Jobcentrets placering.

ka