Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frivillige kører ældre trætte

Ældre i Horsens Kommune sover bedre om natten takket være frivillige hjælpere
9. JUN 2011 15.37

Af journalist Vibeke Juul

En bedre nattesøvn. Det er et af mange synlige beviser på, at 36 ældre i plejeboligerne Egebo i Brædstrup har fået mere livskvalitet.

- Vi kan mærke, at de ældre får mere frisk luft nu og derfor sover bedre om natten.
De er også blevet mere glade, fortæller plejehjemsassistent Ann-Britt Christiansen.
Årsagen til den øgede livskvalitet skyldes i høj grad det boom af frivillige hjælpere - 30 i alt - der for to år siden meldte sig på banen til at lave aktiviteter med de ældre.

- Vi bad interesserede opfordre deres venner og bekendte til at bruge tid på frivilligt arbejde. Og det gav i den grad pote, siger Ann-Britt Christiansen.

Tilfredshed begge veje
I dag kommer de frivillige ugentligt for enten at gå tur med de ældre, lave blomsterdekorationer til dem, gå ærinder for dem eller løse praktiske opgaver. Der er også samtalegrupper, banko, sang og meget mere. Og tilfredsstillelsen ved det frivillige arbejde går begge veje.

- På det praktiske plan får de frivillige opbygget et effektivt netværk forstået på den måde, at hvis en frivillig er forhindret i at møde op, kan de altid sende en afløser. På det følelsesmæssige plan opbygges der rigtig gode relationer mellem den ældre og den frivillige hjælper til gavn for begge parters livskvalitet, fortæller Ann-Britt Christiansen.

Inge Bjerg er et eksempel på en frivillig, der har fået beriget sin tilværelse. Inge Bjerg, der har været frivillig hjælper i adskillige år, synger med de ældre og har samtalegrupper - den ene kun for mænd.

Nære relationer
- Det giver mig meget at være frivillig hjælper på Egebo, og arbejdet får en ekstra dimension, når det lykkes én at knytte nære relationer, fortæller Inge Bjerg, der har fået sig en god ven i 92-årige Carl-Johan Andersen.

Carl-Johan deltager ikke så meget i arrangementerne på Egebo, men samtalegruppen, der består af ham selv og så én til, svigter han ikke.

- Ikke alle beboere har lige stor lyst - eller evne - til at tale med andre. Derfor betyder de ugentlige meningsordvekslinger med Inge meget for mig. Blandt andet får vi kritiseret politikerne på Christiansborg, siger Carl-Johan.

Arbejdet med at hverve frivillige var led i det to-årige projekt Kommunen og Civilsamfundet, som sluttede i 2010. Målet var blandt andet at udvikle samarbejdet omkring frivilligt arbejde i lokalområderne.

92-årige Carl-Johan Andersen kan lide at diskutere politik med Inge Bjerg, der er frivillig hjælper. (Foto: Per Algreen)