Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frikommune - lad os så komme i gang!

KRONIK Nogle af Fredericias overskrifter de kommende fem år bliver 'Mere end mig selv' og 'Ikke mer' end du behøver', skriver kronikør, borgmester Thomas Banke (V), der bl.a. vil gøre op med rettighedssamfundet
12. APR 2011 6.00

Af Thomas Banke

I onsdags kom der i form af en mail fra Indenrigsministeriet en god nyhed for Fredericia Kommune; Vi er udvalgt som en af de ni frikommuner, der får løsere og mere frie rammer til at drive kommune i de kommende fem år. Det er en nyhed, som jeg på byens vegne har modtaget med meget stor begejstring.

Hvad kommer det så til at betyde for borgerne i Fredericia? I første omgang ikke det helt store. Forstået på den måde, at vi næppe kan reformere hele vores kommuner på én måned.

Vi skal i gang med at bryde op i det størknede beton, der ligger som fundament under verdens største offentlige sektor - det er en naturlig og uundgåelig konsekvens af 30 års offentlig vækst og dertilhørende mange love. Vi skal i gang med at udfordre eksisterende arbejdsgange og processer. Få vendt rutinerne på hovedet. Tænke nyt. Tænke ud af boksen. Være innovative, kreative og nytænkende. Finde nye gode løsninger, og bryde de høje mure af lovgivning ned, hvor de står i vejen for sund fornuft og bedre løsninger for færre ressourcer.

Politikken på hovedet
Det har vi allerede vist, at vi kan. Det var sådan vi skabte 'Længst muligt i eget liv', der sidste år resulterede i, at vi fik KL's innovationspris. Det krævede også, at vi vendte hele den traditionelle tilgang og tankegang til ældreområdet på hovedet og tænkte radikalt nyt. Det bedste ved dette projekt er, at det har skabt større livskvalitet for vor ældre medborgere - de kan i højere grad klare sig selv, hvor de før var afhængige af offentlig hjælp. Og så frigør det penge til at styrke andre områder af kernevelfærden. Vi 'tjente' sidste år 15 mio. kr. på projektet, som vi har haft stærkt brug for til andre efterspurgte, offentlige ydelser.

Alle de erfaringer, vi har draget af dette arbejde, vil vi nu sprede ud over en række andre områder i Fredericia Kommune. Helt konkret vil vi arbejde intenst med følgende projekter:

'Længst muligt i eget liv 3.0.'. Et projekt der tager konceptet fra den meget succesfulde første udgave og spreder det endnu længere ud i hele vores ældrepleje. Det skal give større livskvalitet til flere borgere og frigøre endnu flere ressourcer.

Et andet projekt hedder 'Ud af ledighed - ind i arbejdsfællesskabet'. Det handler om at vende hele beskæftigelsespolitikken på hovedet. I dag bruger medarbejderne i de kommunale jobcentre alt for meget tid på at udfylde skemaer, blanketter, kontrollere og registrere. Mere end halvdelen af deres arbejdsdag går med den slags. Det er jo helt forkert.

Opgør med retighedssamfundet
De skal i dialog med vores ledige finde nye arbejdspladser, motivere til uddannelse, og tænke i meningsfulde aktiveringsprojekter, der både skaber værdi for den enkelte ledige og for byen. Udgangspunktet for vores beskæftigelsespolitik skal i fremtiden være 'Alle skal bidrage - for alle kan bidrage' frem for den kontroltendens, der præger området i dag, og gennem et enormt bureaukrati tager tid fra vores medarbejdere og motivationen fra de ledige.

Et tredje projekt 'Mere end mig selv'. Projektet går ud på at indgå i en intens og tæt dialog med vores mange frivillige foreninger. Formålet er at afsøge mulighederne for, at de kan tage et endnu større ansvar for vores fællesskab. Det skal selvfølgelig være sådan, at de rent faktisk får noget ud af det, og at de kan se det positive i projektet. Det kræver et tæt samarbejde. Men sagen er den, at vi har nogle ufatteligt store kapaciteter og ressourcer i form af vores mange frivillige - dem skal vi få integreret yderligere i kommunens opgaveløsning, hvor det er oplagt.

Det fjerde hovedprojekt hedder 'Ikke mer' end du behøver'. Det er et projekt, som skal udfordre 'rettighedssamfundet'. Frem for at fokusere på, hvad den enkelte borger har krav på, så vil vi gerne prøve at fokusere på, hvad man reelt har behov for. Det mener vi er helt nødvendigt at kigge på i en tid, hvor de offentlige udgifter er eksploderet, og den økonomiske prognose for Danmark ser endnu mere dyster ud i fremtiden end nogensinde før. Det handler ikke om at forringe servicen for den enkelte, men om at tilbyde en service, der er givet efter behov - ikke efter juridisk ret.

Pres fra udlandet
Vores femte og sidste hovedprojekt hedder 'Fra Nordsøgas til Fredericiagas'. Det er et meget innovativt og ambitiøst projekt, som skal gøre vores primære energikilder mere eller mindre CO2-neutrale og dermed miljøvenlige. Vi vil simpelthen bruge vores affald fra alle vores husstande og virksomheder som input til at producere naturgas og en meget mere grøn energi. Det er et meget banebrydende projekt, der kan sætte helt nye standarder for dansk energiforsyning.

Ovennævnte er vores hovedprojekter. Derudover vil vi også indenfor skoleområdet, handicapområdet og sundhedsområdet bruge frikommunestatussen til at tage et opgør med regler og love, hvis de står i vejen for bedre og klogere løsninger.

Frikommuneforsøget er efter min opfattelse et helt afgørende projekt for det danske samfund. Vi lever i en tid, hvor vi kan se på alle troværdige prognoser, at der skal ske markante ændringer af vores velfærdssamfund, hvis vi skal levere den kernevelfærd, som vi kender den i dag.

Vi er under et enormt pres fra dels udlandet, hvor mange produkter kan produceres billigere end i Danmark. Det koster arbejdspladser. Men vi er også presset, fordi den offentlige sektor i Danmark er for dyr, i forhold til finansieringen. Vores fremtidige demografiske og økonomiske udvikling foreskriver derfor, at der skal markante reformer til for at bringe statsbudgettet i balance i fremtiden.

Nu skal vi i gang
Der skal også reformer og nytænkning til i den offentlige sektor. Vi skal finde nye veje og løsninger på de udfordringer vi har. Vi skal levere en ordentlig service til borgere, også når der bliver flere, der har brug for denne. Det kræver markant nytænkning i kommunerne. Og det er lige præcis derfor frikommuneforsøget er så afgørende for Danmarks fremtid.

Der kan nemlig laves nok så mange reformer i Danmark, men hvis vi de næste 10 år skal undgå en gradvis, men stensikker, forringelse af vores kernevelfærd, så må kommunerne, der forbruger godt 50 pct. af samfundets samlede udgifter, tænke nyt. Vi skal med andre ord gå forrest, når det kommer til at finde nye løsninger, der medfører en god eller bedre service for færre ressourcer. Ikke mindst i de næste fem til 10 år, hvor vi ved, at der tilmed kommer mangel på arbejdskraft fordi en meget stor del af de offentligt ansatte går på pension.

Det bliver spændende at komme i gang. Byrådet skal sammen med vores medarbejdere gøre vores ypperste for at leve op til regeringens tillidserklæring. Det kræver, at vi tør - og det gør vi. Det kræver mod - og det har vi.

Der er alt i alt god grund til at være stolt af og tilfreds med udnævnelsen - nu skal vi i gang med arbejdet!

Borgmester i Fredericia, Thomas Banke (V)