DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Fredningsnævnet afslår dispensation ved Farum Vest

Planer om parkeringsplader og idrætsfaciliteter ved fredet område ved Farum i Furesø Kommune er blevet lagt i graven.

FURESØ: Søndag modtog Furesø Kommune et afslag fra Fredningsnævnet til et projekt, der går ind i det naturfredede område ved Farum Vest. Furesø søgte efter høringer og en vedtagelse i byrådet om dispensation, for at det kunne blive realiseret.

Lokalplanen, der i første omgang skulle give mulighed for projektet, blev vedtaget i juni 2020. Herefter blev der søgt en dispensation, så planerne kunne blive sat i værk i det ellers fredede område. I ansøgningen søges mulighed for at etablere aflastningsparkeringspladser og fodboldbaner til idrætsanlægget Farum Park.

I ansøgningen kommer kommunen ind på forbehold og foranstaltninger, der skal skåne området i forslaget til at give bedre faciliteter og muligheder for den lokale sport og superligaklubben FC Nordsjælland. 

Naturen i første række

Ansøgningen om dispensation blev afvist ved Fredningsnævnet. I afslaget lyder begrundelsen, at projektet "vil stride mod fredningens formål, som blandt andet er at bevare området i sin nuværende tilstand". Nævnet henviser til, at det vil medføre for store ændringer i terrænet, og at der ikke er tale om et offentligt formål.

Projektet har ikke udelukkende mødt opbakning. I byrådet har der været bred enighed, men Enhedslisten ene byrådsmedlem, Øjvind Vilsholm, har kæmpet imod. I høringssvaret kan man se, at det ikke bliver mødt med udelt begejstring. Danmarks Naturfredningsforening Furesø og lokale grupper har også ytret kritik. En af dem er Poul Lüneborg, der er formand for Furesø By og Land og er glad for afgørelsen.

- I Furesø By og Land håber vi på, at Fredningsnævnets afgørelse en gang for alle kan skabe ro og respekt om Farum Vest fredningen både i denne sag og i forbindelse med behandlingen af eventuelle fremtidige ansøgninger om byggeri indenfor det fredede område, siger Poul Lüneborg til sn.dk.