Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frederikshavn bygger kæmpe-skole som OPS

Den nye skole, der skal bygges som et offentligt-privat samarbejde, skal samle tre af byens skoler under ét tag

FREDERIKSHAVN: Samtidig skal den ny kæmpeskole leve op til fremtidens krav til energi- og ressourceforbrug. Den skal opføres som et offentligt-privat samarbejde (OPS) mellem Frederikshavn Kommune og Team OPS med MT Højgaard A/S og Dan-Ejendomme A/S i spidsen.

Byrådet har netop endeligt vedtaget byggeplanerne, og resultatet af en arkitektkonkurrende er offentliggjort.

- Jeg er stolt over at kunne offentliggøre et så flot vinderprojekt, som det er tilfældet. Vi har været meget privilegerede ved at kunne vælge mellem tre særdeles visionære og kvalificerede forslag, siger borgmester Lars Møller (V).

Allerede i begyndelsen af 2013 skal skolen tages i brug og danne rammen om et nytænkende skoleliv for ca. 1200 børn og 160 ansatte. Tre af byens skoler fusionerer til den nye skole, som med adresse på Olfert Fischers Vej kommer til at indgå i et større område for skole, kultur, fritid og rekreation og med Arena Nord som nabo.

Stjerne med fem arme
Skolen opføres arkitektonisk som en stjerne med fem arme, som skaber små skoler i den store skole. I stjernens midte ligger skolens hjerte, det vil sige et skoletorv med hovedindgang, pædagogisk læringscenter, café og scene.

Skolen kommer også til at indeholde SFO, en specialafdeling, aktivitetssal, udendørs idrætsfaciliteter, læringshave mm. Projekttilbuddet indeholder mulighed for at tilkøbe et søanlæg til forsinkelse af regnvand samt en multihal i tilknytning til Arena Nord. Man har i første omgang sagt ja til søanlægget, hvorimod beslutning om multihallen afventer en nærmere analyse.

Skolen bygges, så den kan forandre sig og tilpasse sig fremtidige krav og nye læringsmetoder. Det er en skole, der indbyder til faglighed, kreativitet, leg og læring ude og inde, sundhed, trivsel m.m.

- Det er et vinderprojekt i mere end én forstand, vi nu sætter på skinner. Det er en skole på forkant og en skole med fremtid i. Og selvom det bliver en skole på mange kvadratmeter, vil børnene få en tryg skoledag i små, aldersinddelte miljøer, siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget Paul Rode Andersen (SF).

Anlæg, drift og vedligeholdelse hos private leverandører
Den nye skole bygges som en OPS-skole med en samlet anlægssum på knap 200 millioner. OPS-kontrakten betyder, at kommunen står som ejer af skolen, mens det er den private leverandør, der står for anlæg, drift og vedligehold i de 25 år, kontrakten løber.

Det er MT Højgaard, som skal stå for projektering og opførelse af byggeriet i samarbejde med arkitekter fra ARKINORD A/S og Arkitema K/S, mens Brix & Kamp A/S og MT Højgaard Design Engineering løber med opgaven på ingeniørsiden. Når byggeriet står færdigt, bliver det Dan-Ejendomme, der får ansvaret for drift og vedligehold.

- Det har været afgørende i processen at finde en løsning på skolesammenlægningen, som får både skole, kvalitet og økonomi til at gå op i en højere enhed. Jeg er sikker på, at det vil lykkes med det projekt, vi står med i hånden i dag og med den nye kontraktform, som sikrer, at alle har samme store interesse i at etablere og drive den bedst mulige skole, forklarer borgmester Lars Møller (V) og uddyber, at kommunen med OPS-modellen opnår lave totalomkostninger, en høj grad af budgetsikkerhed og et effektivt værn mod utidig nedslidning.

Frederikshavn Kommune har udarbejdet OPS-kontrakten i et samarbejde med et rådgiverteam bestående af Ernst & Young som finansiel rådgiver, COWI A/S som teknisk rådgiver og ACCURA som juridisk rådgiver.

Foruden den nye kontrakt-model, skal vedligeholdelsesvenlige materialer og et skarpt fokus på skolens energi- og ressourceforbrug sikre, at driftsudgifterne holdes nede. Blandt andet skal et højeffektivt solcelleanlæg være med til at sikre et så lavt energiforbrug, at skolen allerede ved åbningen lever op til energikravene for 2020.

mou