Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredericia vil løfte indsatsen overfor ledige

Tal fra en revision af kommunens beskæftigelsesindsats viser, at der er brug for en ekstra indsats

Poliitikerne i Fredericias Arbejdsmarkedsudvalg (AMI) har gransket den revision af kommunens indsats for 2010, som er kommet fra Beskæftigelsesregionen. Tallene viser, at Fredericia stadig har en del at indhente, idet kommunen stadig har flere ledige, flere langtidsledige og flere på permanent forsørgelse (f.eks. førtidspension og fleksjob) i forhold til andre kommuner i landsdelen. Det kræver en ekstra indsats af kommunens beskæftigelsesafdeling.

- Vi står over for den udfordring, at erhvervslivet i Fredericia, ligesom andre steder, skifter karakter. Der stilles flere og andre uddannelseskrav til medarbejderne, og idet Fredericia også på uddannelsesområdet halter lidt bagefter, så gør den situation - og den generelle finanskrise - det selvfølgelig sværere for fredericianerne at holde sig på arbejdsmarkedet, siger Inger Nielsen (K), formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Hun varsler nu, at kommunens beskæftigelsesafdeling vil gennemgå hele sit område for at gøre indsatsen endnu bedre i forhold til f.eks. ledige på sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge.

- Her i foråret har medarbejderne allerede gennemgået deres rutiner i forhold til rettidighed, altså at tilbyde f.eks. kontanthjælpsmodtagere samtaler og opfølgning til rette tid, og nu udvider vi, så hele beskæftigelsesområdet bliver kigget grundigt igennem, så vi sikrer os, at medarbejderne bruger deres faglighed på den allerbedste måde, siger Inger Nielsen.

Nogle af de områder, kommunens arbejdsmarkedsafdeling skal kigge på, er f.eks. at forbedre samarbejdet med områdets virksomheder i forhold til at tilbyde praktik- og jobtilbud til langtidsledige, opgradere uddannelsestilbud til ledige og ikke mindst gøre en større og hurtigere indsats for at få især de unge ledige i gang med enten uddannelse eller et jobtilbud.

Netop de unges relativt høje ledighed er et af de områder, som den nyligt udkomne rapport fra AKF (Anvendt Kommunal Forskning) om Fredericia Kommune trak frem som et af de områder, der kræver en særlig indsats.

- En del af indsatsen handler simpelthen om at gennemgå og tilrettelægge arbejdsgange - hvem gør hvad, hvornår og hvor meget. Det vil give helt klare retningslinjer for både medarbejderne og de ledige, men det er ikke nogen nem opgave, forklarer Inger Nielsen og sammenligner det med at skifte hjul, mens man kører.

- Medarbejderne skal både gøre en indsats for borgerne og ændre deres arbejdsgange samtidig, og det er en stor opgave, siger hun.

Hun tilføjer, at det er nødvendigt med en stor og gennemgående indsats. Derfor har arbejdsmarkedsudvalget også netop sendt sit forslag til Arbejds-markedsstrategi 2011-2012 til behandling i byrådet. Forslaget tager bl.a. fat i nogle af de nævnte områder og måder at forbedre indsatsen på, og man kan læse mere om dette på kommunens hjemmeside under politik og demokrati.

mou