Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredericia udfordrer talentelever

Nystartet Ungdomsakademi skal give særlige udfordringer til talentfulde elever i overbygningen
22. AUG 2011 11.02

FREDERICIA: Ungdomsakademiet er et nyt tilbud til særligt dygtige elever på 8. til 10. klassetrin i Erritsø Centralskole og 10´ende i Fredericia Kommune. I forlængelse af deres almindelige skoledag kan de på Ungdomsakademiet blive undervist på et højere niveau end normalt i forskellige fag som matematik, historie og samfundsfag.

- Undervisningen på Ungdomsakademiet kommer til at foregå på gymnasialt niveau dog uden at være pensum på gymnasiale uddannelser. Tilbuddet skal frem for alt være udfordrende og fagligt krævende, så eleverne får mulighed for at udnytte og udvikle deres talentkompetencer, forklarer skolechef Claus Bülow.

I det første år vil tilbuddene omfatte anvendt matematik, Fredericias historie og EU, og undervisningen vil kræve op til fire timer af elevernes tid om ugen, mens den kører. Undervisningen vil blive varetaget af de to skolers egne lærere i kombination med særlige 'ekspertlærere' udefra. Det kan fx være gymnasielærere, universitetslærere, arkitekter og ingeniører, som kan bidrage med nye perspektiver og prikke til elevernes nysgerrighed.

- Skoleledelsen og skolebestyrelsen på Erritsø Centralskole har været initiativtagere til talentprojektet, som der har været arbejdet med gennem det seneste år. De har sammen med skolelederne på Fredericia Kommunes 10'ende og Fredericia Ungdomsskole således udviklet en model for Ungdomsakademiet.

Skolerne oplever, at der er rigtig god opbakning fra både lærere og forældre. Der er derfor god grobund for, at projektet kan blive en succes, fortæller Claus Bülow.

Fagligt løft
Den opfattelse deler formanden for Børne- og Ungdomsudvalge, Peder Hvejsel (V), som hilser Ungdomsakademiet velkomment:

- Det er et rigtig godt initiativ, som kan bidrage til at styrke talentudvikling inden for enhedsskolens rammer. Det er helt berettiget, at der i skolen er meget fokus på børn med problemer, men det betyder ikke, at vi må glemme de dygtige og fagligt stærke elever. Vi har brug for at udvikle de mange talenter, der findes i vores skoler. I det store perspektiv kan det få stor betydning for, hvordan vi skal klare os som nation i en globaliseret verden. I den inkluderende folkeskole skal der være plads til alle - også de dygtigste, pointerer han.

Talenteleverne går i almindelige klasser på de to skoler, og de bliver indstillet af deres faglærere, som derefter introducerer de udvalgte elever for tilbuddene. De nye udfordringer, som talenteleverne får gennem Ungdomsakademiet, skal være med til at give dem en mere meningsfuld hverdag og samtidig sprede sig til deres klassekammerater i form af et fagligt løft.