Fredericia Byråd med tung kritik af havneselskab
ADP er navnet på selskabet bag Fredericia Havn.
Foto: Søren Gylling, Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Fredericia Byråd med tung kritik af havneselskab

Fredericia Byråd efterlyser mere åbenhed efter redegørelse om rejser, repræsentationsudgifter og andre økonomiske forhold i Fredericia Havn, ADP.

FREDERICIA: Byrådet i Fredericia satte i august advokatfirmaet Horten til at stå for en redegørelse af uregelmæssiger i selskabet bag Fredericia Havn, ADP, hvor Fredericia Kommune ejer 89 pct. af aktierne.

Redegørelsen skulle laves som følge af afsløringer i Fredericia Avisen om flere uregelmæssigheder eksempelvis i form af afholdelse af private udgifter i regi af ADP.

Horten blev specifikt bedt om at afdække for ADPs adfærd indenfor fire forhold i form af: Afholdelse af eventuelle private udgifter, forholdene i forbindelse med ADP’s sponsorat af Fredericia Teater forud for teatrets konkurs, niveauet for og karakteren af ADP’s repræsentationsudgifter samt andre relevante forhold. Flere af uregelmæssighederne skulle blandt andet været foregået under den tidligere direktør i havnen Nils Skeby i perioden fra 2015-2019.

Tirsdag blev redegørelsen så fremlagt for byrådet, og efterfølgende har et enigt byråd udtrykt en tung kritik af uregelmæssighederne hos ADP. Kommunen opsummerer selv brevet til ADP således i en pressemeddelelse: 

"Byrådet kan konstatere, at der har fundet alvorlige uregelmæssigheder sted i relation til en tidligere ledende medarbejder i 2019. Disse forhold er håndteret i overensstemmelse med rådgivning fra selskabets advokat og med inddragelse af revisor. Byrådet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis ejerne havde modtaget en overordnet orientering om den sag, der fandt sted i 2019."

"Byrådet kan også konstatere, at ADP i en periode frem til i hvert fald januar 2019 havde et utilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på omkostninger til blandt andet rejser og repræsentation. Byrådet forventer, at ADP's bestyrelse fremadrettet sikrer, at der fastsættes retningslinjer for udgifter til rejser, repræsentation mv., og at der er det fornødne ledelsesmæssige fokus på, at disse retningslinjer iagttages."

"Byrådet har endelig noteret sig, at ADP's bestyrelse som følge af redegørelsen vil foretage vurdering af en række forhold (sponsorater, et firmaarrangement mv.). Byrådet forventer i den forbindelse, at bestyrelsen sikrer, at ADP's udgifter afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, og at ADP sikrer åbenhed om sine sponsorater."

Vil drøfte ny ejerstrategi

Efter kritikken fra byrådet vælger borgmester Steen Wrist (S) nu at se fremad.

- Det var alvorlige ting som kom frem (i Fredericia Avisen red.), men jeg ville ikke konkludere, før vi fik en redegørelse fra ADP. Nu har vi fået en redegørelse, der viser, at der har været problemer, men også at de er håndteret. For mig handler det derfor nu om, hvordan vi etablerer et set-up omkring havnen, der sikrer at kontrolsystemerne er bedre fremover - og ikke mindst at vi i byrådet kommer tættere på beslutninger om havnens drift og udvikling, siger han og fortsætter:

- Derfor vil jeg tage initiativ til, at vi i byrådet drøfter en ny ejerstrategi for havnen. Fredericia Kommune er største aktionær i havnen, og den skaber stærke resultater, hvilket er vigtigt for hele kommunens udvikling. Vi skal derfor fastholde, at selskabet drives kommercielt, men også ordentligt.

Udover Fredericia ejer også Middelfart og Nyborg kommuner mindre andele i ADP.   

amp