Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forskel på lukkedage og sampasning

Børne- og kulturcheferne vil skabe positiv fortælling om perspektivet i at anvende personaleressourcerne fornuftigt
10. FEB 2012 9.16

Af Knud Abildtrup, [email protected]

'Debatten om løsrevne lukkedage skal naturligvis tages. Men vi skal adskille begrebet lukkedage fra dage, hvor der passes børn i færre institutioner.'

Sådan lyder det i et referat fra et nyligt BKF netværksmøde for dagtilbudsområdet. Børne- og kulturchef-netværket drøftede temaer før et møde med KL og med Børne og Undervisningsministeriet - deriblandt lukkedage i kommunerne.

Drøftelsen gik på, hvordan BKF kan være med til at skabe en positiv fortælling, som tager udgangspunkt i det fornuftige perspektiv om at anvende ressourcerne fornuftigt. Det hedder i referatet:

'Vi skal adskille begrebet lukkedage fra dage, hvor der passes børn i færre institutioner. Debatten om løsrevne lukkedage skal naturligvis tages. Der mangler et fælles sprog for, hvornår der er tale om lukkedage. De øvrige dage, hvor kommunerne vælger at samle børnene i færre institutioner er begrebsmæssigt ikke lukkedage, men dage med sampasning/koordineret feriepasning.

Netværket lægger op til at opfatte 24. og 31. december som lukkedage, og opfatter de løsrevne lukkedage, hvor forældre generelt har behov for pasning, men hvor institutionerne alligevel er lukkede, som et problem, der bør afskaffes.

BKF vil have drøftet med ministeriet, hvordan oplysninger på de kommunale hjemmesider og på borger.dk om lukkedage og sampasning kan organiseres.