Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forsikringsselskaber gør førtidspensionisters opsparing obligatorisk

Kommuner opfodres til at samarbejde med pensionsselskaberne om at sikre førtidspensionister en ordentlig pensionsopsparing
28. JUL 2011 15.50

Mangelfuld information er en afgørende forklaring på, at kun et mindretal af alle førtidspensionister er tilmeldt den ellers meget fordelagtige supplerende arbejdsmarkedspension. 

Det får nu PensionDanmarks administrerende direktør, Torben Möger Pedersen, til at appellere til landets kommuner om at indgå i et samarbejde, som kan sikrer, at førtidspensionister automatisk tilmeldes ordningen.

Selskabet samarbejder med en række kommuner om at sikre automatisk besked ved førtidspensionering, så selskabets medlemmer gøres opmærksom på deres mulighed for forsikringsdækninger. Og siden 2010 har PensionDanmark  automatisk meldt de af medlemmerne, som tildeles supplerende førtidspension, til arbejdsmarkedspensionen.

- Tidligere var en del af vores medlemmer ikke opmærksomme på den supplerende arbejdsmarkedspension - også selvom vi i alle sager informerede om den. Derfor valgte vi i 2010 at indarbejde tilmeldingen til den ordning i vores procedurer ifm. tilkendelse af den supplerende førtidspension, der bygger oven på den offentlige førtidspension, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Han peger på en nylig undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), som fremhæves manglende information som det, der afholder førtidspensionisterne fra at tilmelde sig den supplerende arbejdsmarkedspension. På baggrund af undersøgelsen anbefaler SFI, at alle førtidspensionister automatisk tilmeldes ordningen.

- Ikke alle kommuner er endnu med i samarbejdet, men det arbejder vi på, at de kommer. For det forbedrer medlemmernes retssikkerhed, når vi pro-aktivt kan tage kontakt til dem og sikre, at de får de udbetalinger, de har ret til. Desuden er det en meget positiv oplevelse for medlemmerne, når man i en svær tid tager kontakt til dem og gør dem opmærksom på en ydelse, de kan have ret til, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Den supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP'en) er et tilbud til alle førtidspensionister om at spare op til deres alderspension. Opsparingsordningen er attraktiv for førtidspensionisten, idet de selv indbetaler 153 kr. kr. pr. måned, hvorefter kommunen supplerer med 306 kr.

For et medlem, der bliver førtidspensionist som 45-årig, betyder ordningen, at vedkommende kan se frem til knap 9.000 kr. ekstra om året i alderspension fra den supplerende arbejdsmarkedspension - et væsentligt supplement til folkepension og ATP.
Alle nye førtidspensionister i PensionDanmark tilmeldes den supplerende arbejdsmarkedspension

I en ny rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - fremhæves manglende information som det, der afholder førtidspensionisterne fra at tilmelde sig den supplerende arbejdsmarkedspension.

- Tidligere var en del af vores medlemmer ikke opmærksomme på den supplerende arbejdsmarkedspension - også selvom vi i alle sager informerede om den. Derfor valgte vi i 2010 at indarbejde tilmeldingen til den ordning i vores procedurer ifm. tilkendelse af den supplerende førtidspension, der bygger oven på den offentlige førtidspension. Det har vist sig at være en succes, og vi er glade for, at SFI nu har gjort det initiativ til sin anbefaling, siger Torben Möger Pedersen.

PensionDanmark er et af fire arbejdsmarkedspensionsselskaber, der tilbyder medlemmerne at administrere deres supplerende arbejdsmarkedspension.

krn