Folketingsflertal har gjort ende på sygeplejerskestrejke
Fra tredjebehandlingen. På talerstolen beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), i formandsstolen tingets 1. næstformand Karen Ellemann (V).
Foto: Folketinget

Folketingsflertal har gjort ende på sygeplejerskestrejke

OPDATERET: Mæglingsforslaget ophøjet til lov. Strejken slutter lørdag.

Et flertal i Folketinget har fredag middag ophøjet forligsmandens mæglingsforslag i sygeplejerskekonflikten til lov og dermed gjort en ende på ti ugers forgæves lønkamp for Dansk Sygeplejeråd. 

Bag lovindgrebet står foruden S-regeringen partierne Venstre, De Radikale, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Loven, der sender sygeplejerskerne tilbage på arbejde, kan således træde i kraft i morgen, mindre end tre døgn efter at regeringen mistede tålmodigheden med strejken.

Onsdag aften blev der forhandlet med partierne, torsdag eftermiddag blev et lovindgreb førstebehandlet i Folketinget, fredag formiddag under andenbehandlingen blev fem ændringsforslag nedstemt efter tur, og efter en kort pause og yderligere en times debat blev lovindgrebet vedtaget ved tredjebehandlingen.

Nej-stemmer ikke med til at formulere

De nedstemte ændringsforslag betyder dels, at partier, der ikke stemte for lovindgrebet, heller ikke skal være med til at formulere et kommissiorium for den lønkomité, der er en del af vedtagelsen, dels at der ikke på forhånd er sat penge af, til hvad lønkomiteen måtte komme frem med af forslag.

Lønkomiteen var et element i mæglingsforslaget, som indgik på initiativ af Fagbevægelsens Hovedorganisation FH, og som går ud på at nedsætte "en komité om lønstrukturer i den offentlige sektor, blandt andet med deltagelse af parterne på det offentlige område", hed det i mæglingsforslaget, da det blev fremsat i maj.

Regeringen tilkendegav allerede dengang sin velvilje, og nu tre måneder efter bliver komiteen så til lov og skal komme "med anbefalinger/konklusioner, under hensyn til at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer". Altså en henvisning til at påviste problemer i givet fald skal løses i forbindelse med OK24.

Foruden Lønkomiteen får sygeplejerskerne også de øvrige dele af det overenskomstresultat, som deres forhandlere i to omgange kom frem til i foråret, men som de efterfølgende nedstemte. Samlet ligger sygeplejerskernes nye overenskomst inden for den samme ramme som alle øvrige offentlige overenskomster under OK21 med forbedringer for i alt 6,75 pct. over tre år.

 

OPDATERET kl. 12.15 efter at tredjebehandingen er afsluttet og loven vedtaget endeligt.