Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flest midt- og nordjyder med handicap i arbejde

Nordjylland er også den region, hvor flest med handicap arbejder på særlige vilkår

Der er store regionale forskelle i beskæftigelsen for danskere med handicap. Det viser en ny rapport fra SFI, der bygger på spørgeskemabesvarelser fra ca. 19.000 danskere.

Bedst ser det ud i Midt- og Nordjylland. Her er en større andel af folk med handicap i arbejde end på Sjælland og i Syddanmark.

Midt- og nordjyder med handicap har oven i købet klaret sig forholdsmæssigt bedre gennem de seneste års krise på arbejdsmarkedet end folk uden handicap. I de to regioner er beskæftigelsen nemlig faldet siden 2008 for folk uden handicap, mens den stort set er uændret for folk med handicap. I de øvrige regioner er beskæftigelsen faldet for begge grupper.

Rapporten viser dog også, at over en tredjedel af de nordjyder med handicap, der er i arbejde, er det på særlige vilkår. Det tilsvarende tal i Region Sjælland er kun ca. 17 pct., altså knap hver femte.

Flere med psykiske lidelser i arbejde
For danskere med psykiske handicap er det gået fremad med beskæftigelsen de seneste år: Hvor kun knap 22 pct. af dem havde et arbejde i 2008, var det tilsvarende tal i 2010 næsten 31 pct. Flere med psykiske handicap er altså kommet i arbejde i en periode, hvor beskæftigelsen for hele gruppen af danskere med handicap ellers er faldet på landsplan.

Folk med psykiske handicap arbejder dog stadig væsentligt mindre end folk med andre typer handicap. I hele gruppen sammenlagt er knap halvdelen i arbejde.

Rapporten er bestilt og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

ka