Flere unge skal lære fremmedsprog - på nye måder
Virtuel dialog med elever i andre lande kan erstatte noget af bog-læsningen og fremme interessen for at lære fremmedsprog. Region Midtjylland er med i EU-projekt med elever fra tre lande.
Foto: Thomas Vilhelm, Ritzau Scanpix

Region Midtjylland i EU-projekt :
Flere unge skal lære fremmedsprog - på nye måder

Et samarbejde med partnere i tre lande skal give unge mere lyst til at lære fremmedsprog - fx via virtuel dialog med elever fra de andre lande.

Region Midtjylland er gået sammen med fire europæiske partnere i et nyt EU-projekt, DIGI-LINGO: Enhancing digital language teaching and virtual exchange, der skal gøre sprogundervisning mere spændende og relevant for eleverne, oplyser regionen. Det sker for at modvirke det markante fald i søgningen til sprogfagene på ungdomsuddannelserne.

Pilotprojektet sammen med Norge, Belgien og Spanien går bl.a. ud på at integrere digitale og virtuelle værktøjer. Blandt andet ved udvikling af nye og mere systematiske måder at bruge virtuel udveksling med udenlandske skoler, hvor danske elever har virtuel dialog med elever i andre lande og fx arbejder med noget, som er med til at oparbejde deres sprogfærdigheder - og interkulturelle viden.

- I Region Midtjylland er vores mål at sikre, at regionens borgere er rustet til fremtidens arbejdsmarked, og at der er gode job til rådighed. Derfor fokuserer vi på at tilbyde gode uddannelser og give borgerne mulighed for at udvikle relevante kompetencer, som er eftertragtede i dagens arbejdsmarked, siger Bent B. Graversen (V), formand for regional udvikling i Region Midtjylland.

Fysisk partnermøde

Det første fysiske møde mellem regionen og samarbejdsparterne fra de andre tre lande finder sted denne uge, for at planlægge de næste skridt.

- De internationale samarbejder er afgørende for os og for Region Midtjylland som helhed, for samarbejderne bringer ny viden, udvider vores horisont og giver plads til nye indsigter og metoder. Det er ekstremt vigtigt, at uddannelseskæden ikke knækker på sprogområdet, og jeg er derfor glad for at se, hvor godt dette spændende projekt er kommet fra land, siger Bent B. Graversen.

De løsninger, som projektet munder ud i, skal testes på Bjerringbro Gymnasium, Horsens Gymnasium og HF samt Tradium og Paderup Gymnasium i Randers og på 3-5 skoler i samarbejdslandene. Det er ambitionen, at resulaterne skal kunne bruges på uddannelsesinstitutioner på tværs i EU.

En analyse for Den Midtjyske Stratgi for Fremmedsprog kan læses her.

Fakta om DIGI-LINGO:

  • DIGI-LINGO er et pilotprojekt, som i første omgang involverer fem skoler i Region Midtjylland samt 3-5 skoler i henholdsvis Norge, Belgien og Spanien, men ambitionen er, at resultaterne skal kunne benyttes på uddannelsesinstitutioner på tværs af hele EU.
  • Projektet er støttet af EU's Erasmus+ med ca. 3 mio. kr. og forløber fra januar 2022 til december 2024.
  • Projektets partnerskab består af belgiske Het Gemeenschapsonderwijs (GO!), spanske Kristau Eskola, norske Vestland Fylkeskommune, European Schoolnet, der er et europæisk netværk med kontor i Bruxelles, og Region Midtjylland.

Fakta: Fremmedsprogenes udfordringer i Region Midtjylland

  • Der er sket et markant fald i søgningen til sprogfagene på ungdomsuddannelserne. Fra 2005 til 2016 faldt antallet af studenter med tre eller flere sprog fra op mod 40 procent helt ned til fire procent i 2016.
  • En fjerdedel af de adspurgte elever på STX havde ikke mulighed for at vælge de fremmedsprog, de gerne ville have. 
  • Der uddannes et meget lavt antal tysk- og franskundervisere til grundskolen og ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. I 2017 pegede skoledere i Region Midtjylland på, at tysk er det fag i grundskolen, hvor der forventes den største mangel på undervisere i fremtiden. 
  • Analysen fra Det Regional Sprogudvalg viser, at der ikke udbydes fransk i grundskolens 9. klasse i 14 ud af 19 midtjyske kommuner. Årsagen er blandt andet, at aldersgennemsnittet for fransklærere er højt, hvilket gør at tilbuddet om fransk ofte lukkes i grundskolen, når læreren går på pension. 
  • Det er en meget stor udfordring at opretholde de små sprogfag og de små sproghold på alle niveauer i uddannelseskæden. Årsagerne er, at der er økonomiske risici forbundet med små sproghold, og derudover presses udbuddet også af gymnasiereformerne fra 2005 og 2017. 

KILDE: Region Midtjylland.

cwa