Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere tilbudsgivere klager over udbud

Antallet af klager over udbud er steget betydeligt i perioden 2009-2011. Det viser Udbudsrådets 'Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager'
27. APR 2012 13.27

I perioden fra 2009 til 2011 er antallet af klager til Klagenævnet for Udbud steget fra 78 til 111 om året. I 2010 udbød de offentlige myndigheder 5.671 opgaver, og tilbudsgivere klagede over 2,2 pct. af det samlede antal udbud.

Andelen af udbud, der klages over, er dog mindre i Danmark end i Norge og Sverige. I Norge blev der i 2010 klaget over knap 4 pct. og i Sverige omkring 5 pct.

Analysen viser, at tilbudsgiverne taber omtrent halvdelen af de sager, der indbringes for Klagenævnet for Udbud. Andelen af sager, som tilbudsgivere taber, er steget de seneste år.

Medhold i væsentlige overtrædelser
I den anden halvdel af klagesagerne bliver der givet helt eller delvist medhold til tilbudsgiverne. De klager vedrører næsten altid væsentlige overtrædelser af udbudsreglerne, som fx at en virksomhed har fået tildelt kontrakten uden at leve op til kravene i udbudsmaterialet.

- Vi kan se, at der er en stigende tendens til, at tilbudsgiverne taber klagesagerne. Samtidig hæfter jeg mig ved, at antallet af klager har været støt stigende over de senere år, siger Udbudsrådets formand, Jørgen Lindegaard og fortsætter:

- Vi ved fra andre analyser, at frygten for klagesager udgør en barriere for at skabe konkurrence om de offentlige opgaver. Derfor er jeg glad for, at regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på håndhævelsen af udbudsreglerne i Danmark. Udbudsrådets analyse kan bidrage til det arbejde.

KL har løbende kritiseret klagesystemet og har særligt fremført, at det stigende antal klager til Klagenævnet for Udbud er med til at gøre udbudsprocesserne unødigt tunge. KL har desuden peget på, at frygten for klager afholder kommunerne fra at anvende nye udbudsformer.

Klagenævnet for Udbud er et uafhængigt klagenævn, hvis hovedopgave er at tage stilling til, om de offentlige ordregivere har overtrådt udbudsdirektivet eller tilbudsloven. Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene.

Udbudsrådet er et uafhængigt råd, der har fokus på, at fremme offentlig-privat samarbejde. Rådet kommer løbende med anbefalinger til nye initiativer på området, bl.a. ved at gennemføre analyser og dokumentere effekterne ved offentlig-privat samarbejde. Udbudsrådet sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Foto: Flickr