Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Flere skriver, og færre ringer til deres læge.
Foto: Danmarks Statistik

Flere skriver til lægen i stedet for at ringe

Allerede før covid-19 ramte landet, havde befolkningen taget e-kommunikation med den almene læge til sig.
24. APR 2020 8.30

I løbet af de ti år 2009-2019 er andelen af personer, der benytter sig af den elektroniske kontakt med deres læge, steget. Mens 11,7 pct. af befolkningen kontaktede almen læge via e-kommunikation i 2009, var det 35,7 pct. i 2019, oplyser Danmarks Statistik.

Omvendt var andelen af personer, der i samme periode havde kontaktet almen læge via telefonkonsultationer, faldet fra 66 pct. i 2009 til 55,5 pct. i 2019, men andelen lå dog fortsat på et højere niveau end e-kommunikation, som blandt andet dækker ikke-hastende spørgsmål og svar på laboratorieundersøgelser, mens receptfornyelse og tidsbestilling ikke tæller med.

Flest kvinder

Der er flere kvinder end mænd, som bruger den elektroniske konsultationsform. Især var der stor kønsforskel blandt de 20-49 årige sidste år.

Antallet af e-kommunikationer pr. person stiger generelt med alderen, og det følger hermed samme mønster som de andre konsultationstyper til almen læge.

Det skal bemærkes, at kommunernes plejepersonales e-kommunikation på vegne af borgerne indgår i statistikken. Det kan være én af årsagerne til en stor andel af de 80+åriges e-kommunikation.

I alt steg antallet af e-kommunikationer  3,3 pct. sidste år, mens antallet af telefonkonsultationer faldt 6,3 pct.

Samme antal kontakter lægen

Samlet set var der i 2019 1,6 pct. flere kontakter til almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut mv. end året før.

I alt havde 5,4 mio. personer haft tilsammen 61,6 mio. kontakter. Heraf udgjorde kontakt til  praktiserende læge 41,5 mio., hvilket er en stigning på 1,3 pct. i forhold til året før.

Overordnet set har antallet af kontakter til almen læge stort set været uændret de seneste ti år med cirka 41 mio. kontakter pr år.

De offentlige udgifter (eksklusive medicintilskud mv.) var sidste år 15,7 mia. kr. - en stigning på 1,7 pct. i forhold til året før.

ak