Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere penge til fornyelse i mindre byer

Minister vil omlægge støtten, så det bliver lettere for kommunerne at skabe attraktive områder i de mindre byer
26. APR 2012 7.56

Hidtil har København, Frederiksberg, Odense og andre større byer lagt beslag på hovedparten af midlerne til områdefornyelse. De har typisk fået ca. 77,5 ud af de 100 mio. kr., der uddeles hvert år, mens de mindre byer højest er blevet tildelt i omegnen af 22,5 mio. kr. Men står det til Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, skal lovgivningen på området ændres, så de mindre byer fremover får en større andel af pengene.

- Tidligere har det været sådan, at de større byer har haft det største behov for at gennemføre områdefornyelse. Men efterhånden er de større byer kommet langt med deres oprydning, og de senere års samfundsudvikling har været hård ved mange af vores mindre byer, der er nedslidte og trænger til en kærlig hånd. Jeg vil gerne give kommunerne bedre muligheder for at tage hånd om de mindre byer, samtidig med, at de faldefærdige huse istandsættes eller rives ned, siger Carsten Hansen.

Konkret ønsker ministeren at omlægge midlerne til områdefornyelse, så de mindre byer får fortrinsret til en større andel af midlerne end de nuværende 12,5 mio. kr. årligt. Samtidig er det planen at ændre på reglerne for uddeling af de 50 mio. kr., der er afsat til bygningsfornyelse, i byer med områdefornyelse. Midlerne kan bl.a. bruges til at istandsætte og nedrive faldefærdige huse. Fremover skal ansøgninger fra mindre byer have førsteprioritet. Større byer vil fortsat kunne komme i betragtning, men kun i det omfang, at der er midler tilovers.

bi