DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nedslidte byer får 50 mio. kr.

Nedslidte byer får 50 mio. kr.

Færre tomme huse og nedslidte facader i problemramte byer er målet med 50 mio. kr. i støtte fra ministerium
12. APR 2012 12.01

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uddeler 50 mio. kr. til områdefornyelse i 13 byområder i 11 af landets kommuner. Pengene går til nedslidte og problemramte by- og boligområder både på landet og i byerne.

Pengene skal gøre bymiljøet i områderne mere attraktivt med bl.a. samlingssteder for beboerne, mindre trafik, bedre adgang til grønne områder samt smukkere torve og pladser.

Hindre butiksdød
En af de kommuner, der modtager støtte, er Faxe, som får 5 mio. kr. til at forny Haslev bymidte. Bymidten har gennem en længere periode haft en del problemer med bl.a. udsatte unge, butiksdød og et skrantende, regionalt image som uddannelses- og erhvervsby.

Områdefornyelsen skal medvirke til, at det igen bliver attraktivt at bosætte sig i Haslev bymidte, hvad enten man er borger eller forretningsdrivende.

Blandt andet skal byrummene fornyes, så der bliver mulighed for aktiviteter rettet mod de unge og udtjente erhvervsejendomme tænkes ind i nye sammenhænge og anvendelser.

Nedslidte facader får indsprøjtning
Et andet område, der modtager støtte, er Bredebro i Sønderjylland i Tønder. Bredebro er en ældre stationsby, der er præget af forfald.

Hovedgaden skæmmes af tomme udlejningsboliger, nedslidte facader, ledige erhvervslejemål og hurtigkørende trafik.

Byen mangler desuden aktiviteter til områdets unge samt uformelle mødesteder og attraktive byrum for byens borgere. Tønder får nu 1,5 mio. kr. til en områdefornyelsesindsats, der skal skabe en attraktiv og sammenhængende by ved fysiske forbedringer, bl.a. ved renovering af hovedgade, trafikreducerende foranstaltninger og etablering af mødesteder.

srl

Foto: Flickr