Firma bag ældreplejeforsøg i Ikast-Brande erklæret konkurs

Forsøg i Ikast-Brande med den såkaldte Buurtzorg-model, hvor hjemmehjælpere selv styrer en stor del af arbejdet, viste lovende resultater. Økonomien i virksomheden bag forsøget kunne dog ikke holde.

IKAST-BRANDE: Lokalpleje Danmark, der står bag en forsøgsordning med hjemmepleje efter den hollandske Buurtzorg-model i Ikast-Brande Kommune, er blevet erklæret konkurs ved Skifteretten i Herning. Det er selskabet selv, der har indgivet konkursbegæringen, som er kommet efter længere tids økonomisk pres. I juli kom virksomheden således frem med et regnskab, der lød på minus 1,9 mio. kr. 

- Det er en trist dag for os alle, som vi gerne havde været foruden. Nu handler det om at sørge for, at kommunens borgere får den fornødne hjælp, samt at overgangen bliver så tryg og ordentlig som overhovedet muligt, siger Ib Lauritsen (V), borgmester i Ikast-Brande.

Lokalpleje Danmark blev oprettet i 2020 til at stå for pilotprojektet med Buurtzorg-modellen i Ikast-Brande Kommune. Planen var, at pilotprojektet skulle løbe frem til slutningen af 2022. 

Buurtzorg-modellen arbejder under mottoet "menneske før bureaukrati". Filosofien er, at borgerne skal mødes af færre medarbejdere, og at opgaver skal organiseres i mindre, selvstyrende teams. Medarbejderne prioriterer og planlægger således i større grad selv deres arbejde med borgerens behov i centrum. De færre medarbejdere har i Holland kunnet reducere behovet for dokumentation.

81 borgere fik i øjeblikket hjælp med Lokalpleje Danmark som leverandør. 

Flere borgere har tilvalgt ordningen

Ifølge den fratrådte direktør i Lokalpleje Danmark, Bjørn Kassøe Andersen, har der været stor tilfredshed med ordningen, som har levet op til alle gældende krav. Selskabet har således oplevet en gennemsnitlig månedlig vækst på ca. 15 pct.

Ufleksible krav til hjemmepleje har mindsket muligheden for at opnå det fulde poteniale i Buurtzorg-modellen, hvilket har hindret nogle af de fordele ved modellen, der kunne have givet besparelser, mener Bjørn Kassøe Andersen.  

- De lokale og nationale rammevilkår og den form for minut-tænkning, som virksomheden var underlagt, har betydet, at medarbejderne for måske 60-70 pct. vedkommende har kunnet følge Buurtzorg-modellen – mens resten af deres arbejde stadig skulle foregå på vanlig vis. Virksomheden har derfor ikke kunnet hente den økonomiske gevinst ved lettere og mere smidig organisering, som skulle være med til at finansiere de ansattes højere kompetenceniveau.

Forud for konkursen har der været ført forhandlinger med kommunen om samarbejds- og driftsvilkår og om de benyttede modeller for afregning. Virksomhedens ledelse søgte også til det sidste at få tilført ekstra kapital. En af de afgørende grunde til, at det ikke lykkedes, var uvished om muligheden for fortsat at kunne levere både sygepleje og hjemmepleje efter 2022.

En midtvejsevaluering af Lokalpleje Danmarks indsats under pilotprojektet forventes offentliggjort 8. september af Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.