Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fire kommuner styrker arbejdet på det psykosociale område

Satspuljemidler gør det muligt for fire kommuner at styrke indsatsen over for psykisk sårbare borgere, som skal tættere på arbejdsmarkedet.
13. FEB 2020 11.45

RUDERSDAL: Med Socialstyrelsens satspuljeprojekt ’En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien’ skal Rudersdal, Randers, Herning og Roskilde kommuner arbejde med og styrke indsatsen over for psykisk syge. 

De fire er valgt blandt 22 ansøgende kommuner, og deres resultater skal kunne rulles ud i alle landets kommuner. Rudersdal har fået to mio. kr. fra puljen, og her skal projektet sikre, at borgere med psykiske vanskeligheder i endnu højere grad oplever, at det er deres egne drømme og livssituation, der danner udgangspunkt for samarbejdet med kommunen. 

Det skal også fokusere på en tidligere og forebyggende indsats, så borgerne hurtigst muligt får den rette hjælp.

- At være værdsat som alle andre, betyder alverden for en psykisk sårbar, som vi også kan høre det fra vores borgere. Vi vil med de penge, der kommer med projektet, styrke det, vi allerede gør, men vi vil også prøve nye initiativer af, der gør, at psykisk sårbare borgere oplever veje ind i de lokale fællesskaber på lige fod med andre Rudersdal-borgere. For det er det, der virker, siger Birgitte Schjerning Povlsen (K), formand for social- og sundhedsudvalget.

Frivillighed kan være vejen
Et af de redskaber, kommunen vil bruge, er også at give borgerne bedre adgang til frivilligt arbejde, som i sidste ende kan få dem tættere på arbejdsmarkedet. 

Derfor vil Rudersdal samarbejde med flere partnere om alternative veje til beskftigelse som fx frivillighed eller i socialøkonomiske virksomheder. 

Det kan nemlig være små skridt, som giver de udsatte borgere mere mod på at skulle i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

ibs