Fire Køge Bugt-borgmestre er ikke vilde med dumpet slam fra Lynetteholm

Klimasikring sætter miljøet på spil. Transportministeren får opfordring til at undersøge andre muligheder for at placere slam fra København.

Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer de fire Køge Bugt-borgmestre, der nu har delt deres bekymring med transportministeren. 

På mødet deltog borgmester i Solrød Niels Hörup (V), borgmester i Stevns Anette Mortensen (V), borgmester i Greve Pernille Beckmann (V) og 2. viceborgmester i Køge Mette Jorsø (R).

Borgmestrene er ikke sikre på, at konsekvenserne er undersøgt godt nok og rejste bl.a. bekymring over, hvordan dumpningen vil påvirke havmiljøet og dyrelivet i Køge Bugt og Østersøen samt strandene, turismen, fritidsfiskeriet og erhvervsfiskeriet i området. 

- Der er ingen tvivl om, at Lynetteholmen er et stort udviklingsprojekt, som kan medføre meget positivt og bl.a. sikre København mod oversvømmelser, men i en tid hvor biodiversiteten er så stærkt under pres, er det ekstra nødvendigt, at vi er opmærksomme på, hvordan udviklingen påvirker vores miljø. Man løser ikke et miljøproblem ved at flytte problemet til et andet sted. Det skaber blot et andet miljøproblem, siger Niels Hörup og fortsætter: 

- I kommunerne arbejder vi med at reducere kvælstofudledning og på anden vis reducere miljøpåvirkninger, og vandmiljøet i Køge Bugt er i forvejen sårbart.

Informationsmøde med alle fire byråd

Opfordringen til ministeren lød bl.a. på at undersøge andre muligheder for håndtering af de enorme mængder af slam og til at holde stram snor i, hvordan man sikrer sig, at lovgivningen bliver overholdt, og at der bliver taget hensyn til og taget godt hånd om miljøet.   

Under mødet bekræftede transportminister Benny Engelbrecht (S), at beslutningen om at dumpe slam nær Køge Bugt hviler på forligskredsen på Christiansborg.

Han fortalte samtidig, at Køge Bugt-kommunerne ikke har været informeret tids nok om det omfangsrige projekt og gav et tilbud om et fælles informationsmøde mellem ministeriet og de fire byråd. 

Ministeriet vil desuden besvare en række af de spørgsmål, der ikke blev drøftet på mødet, skriftligt.

ka