Fire års forsøg: Ældre blinde kan også få en ledsager

KORT NYT25. MAJ 2021 12.15

De kommende fire år kan blinde og stærkt svagsynede, som er fyldt 67 år, få bevilget en ledsager syv timer om måneden til aktiveteter efter eget valg. Hidtil har kommunerne kun kunnet bevilge ledsagelse til blinde og svagtseende under 67 år.

Pengene til det fireårige, landsdækkende forsøg blev afsat i finanslovsaftalen allerede i 2018, men processen med at udmønte midlerne er trukket i langdrag, oplyser Dansk Blindesamfund, som glæder sig over, at ordningen nu endelig er på plads.

Dansk Blindesamfund visiterer til ordningen, og DUOS, der er en af landets største leverandører af velfærdsydelser, herunder ledsagelse, forestår alle opgaver i forbindelse med selve ledsagelsen, oplyser blindesamfundet. Socialstyrelsen fungerer som tilsynsmyndighed. 

ak