Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Colourbox

Findahl: Inklusion kræver hårdt arbejde

Omstillingen til en inkluderende skole skal lykkes, og det kræver et massivt fokus hos alle ansvarlige for folkeskolen inklusive lærerne, siger KL
29. MAJ 2012 15.32

-Små justeringer og brug af tolærerordninger er ikke nok til at omstille folkeskolen til en mere inkluderende skole. Der er brug for at udvikle helt nye læringsmiljøer, hvor skolerne organiserer sig anderledes og bl.a. investerer i kompetenceudvikling og ny anvendelse af skolernes mange ressourcepersoner. Undervisningens form og organisering skal ændres, og det er man i fuld gang med, siger Jane Findahl (SF) formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Ifølge en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening har hver tredje kommune ikke en strategi for, hvordan kommunernes skoler bliver mere inkluderende. Lærernes formand efterlyser en flerårig plan, supervision til lærerne, ekspertise fra fagfolk og bedre redskaber til skolerne.

KL kan ikke genkende kritikken i lærerforeningens undersøgelse. Undersøgelsen er et partsindlæg, og det ville have klædt undersøgelsen og de fælles bestræbelser på at skabe bedst mulige vilkår for inklusion, hvis skolelederne, forældrene og kommunernes forvaltninger også havde været inddraget, kommenterer Jane Findahl.

- Folkeskolens største udfordring er at sikre flere børn et større fagligt udbytte af undervisningen. Derfor er inklusion ikke et spareprojekt, men en investering i fremtiden. Det betyder også, at kommunerne skal investere i en styrket almenundervisning, som blandt andet er kendetegnet ved differentieret undervisning, større fokus på opfølgning i forhold til de enkelte elevers læringsudbytte og en mangfoldighed af børnefællesskaber, siger Jane Findahl.

Lærerne skal være trygge
Kommunerne må i praksis vise, hvordan de investerer i en styrket almenundervisning. Fx skal skolens ledelse og lærere i deres daglige arbejde betrygge og involvere forældrene ved at drøfte, hvordan skolen udvikler og ændrer undervisningen.

- Samtidig skal lærerne selvfølgelig være trygge ved inklusion. Det forudsætter, at lærerne er kompetente, og at de ikke oplever, at de står alene med opgaven. Lærerne skal støttes af fx ressourcepersoner som PPR- og AKT-medarbejdere i praksisnær kompetenceudvikling, og ressourcer fra specialområdet skal overføres til almenundervisningen.

- Men inklusionen lykkes ikke ved, at lærerne stiller sig afventende i kulissen, mens ressourcepersoner træder til. Inklusion kræver hårdt arbejde fra alle, både ledere, ressourcepersoner og lærere. Sidstnævnte er jo netop dem, der har kompetencerne til at styrke den almene undervisning og ændre læringsmiljøet til det mere inkluderende, siger Jane Findahl.