Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fejl på kort over mulige vådområder: Sideådale mangler

Landbrugsstyrelsens potentialekort for minivådområder udarbejdet af Aarhus Universitet bygger på ufuldstændigt datagrundlag.
11. FEB 2020 12.15

Aarhus Universitet har meddelt Landbrugsstyrelsen, at flere små sideådale ved en fejl ikke har været omfattet af det potentialekort, som universitetet har udarbejdet til minivådområdeordningen, oplyser styrelsen.

Et potentialekort, som Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet har udarbejdet for Landbrugsstyrelsen, tilføjede i efteråret 500.000 hektar ekstra til det samlede areal, der er relevant at udlægge minivådområder på. Nu har Aarhus Universitet oplyst, at kortet bygger på et ufuldstændigt datagrundlag. Konkret er flere små sideådale ikke omfattet af potentialekortet.

Desuden er styrelsen blevet opmærksom på, at minivådområder, der anlægges på kulstofrige jorder, kan have udfordringer med at levere den beregnede effekt over tid, samt påvirke mulighederne for fremtidige klimaprojekter.

Brug lokal viden
I lyset af de nye oplysninger opfordrer Landbrugsstyrelsen oplandskonsulenter, kommuner og landmænd til at koordinere placeringen af minivådområder.  

- Det er langt fra optimalt, at vi først sent i processen bliver bekendt med, at det kort, som – sammen med oplandskonsulenternes undersøgelser – er grundlaget for vores ansøgningsrunde og efterfølgende sagsbehandling, bygger på et ufuldstændigt datagrundlag. Langt hen ad vejen kan det dog løses ved, at kommuner, oplandskonsulenter og landmænd går sammen og koordinerer placeringen af minivådområder ud fra deres lokale viden, inden de sender ansøgningen ind til os, siger enhedschef Mette Hyldebrandt-Larsen fra Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen går nu i dialog med Aarhus Universitet for at forhindre, at lignende situationer opstår fremadrettet.

- Hvis vi udskyder ansøgningsrunden og afventer et opdateret kort, vil der slet ikke blive anlagt minivådområder i 2020. Derfor har vi valgt at holde fast i, at ansøgningsrunden åbner den 28. februar. Vi har haft en god dialog med AU, som har været behjælpelige med anbefalinger til, hvordan vi alligevel kan benytte kortet. AU’s faglige viden er enormt vigtig for vores arbejde og for landmændene, siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

Ansøgningsrunden for minivåder 2020 åbner den 28. februar 2020 og løber frem til den 28. april 2020. Et opdateret potentialekort forventes at være klar til ansøgningsrunden i 2021.

ka