Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fejl i hver anden sag om fleksløn

Ankestyrelsen omgør hver anden sag og konstaterer, at kommunerne har svært ved at anvende reglerne korrekt.

Ankestyrelsen har i år omgjort ikke mindre end 50 pct. af de sager om fleksløntilskud, den har modtaget fra kommunerne. Enten har styrelsen ændret afgørelsen - det gælder 32 pct. - eller også har den sendt den tilbage til kommunen til ny behandling - det gælder 18 pct.

Den høje omgørelsesprocent vidner om, at kommunerne har svært ved at anvende reglerne korrekt, konstaterer Ankestyrelsen.

En person i fleksjob får løn fra arbejdsgiveren for den arbejdsindsats, personen yder, og så supplerer kommunen med fleksløntilskud, der tager udgangspunkt i 98 pct. af højeste dagpenge, for resten af timerne.

Regnestykket er kompliceret: Lønnen kan variere fra måned til måned, og tilskuddet skal derfor beregnes for hver måned, der skal tages højde for fx pensionsindbetaling og ferietillæg, og der er for hvert job et lønloft over, hvor høj den samlede ydelse må blive.

Typiske fejl

Ifølge Ankestyrelsen skyldes fejlene typisk anvendelse af lønindtægtsbegrebet, lønloftet og sager om tilbagebetaling og genoptagelse af afgørelser om fleksløntilskud. Fælles er, at der er tale om forkert anvendelse af reglerne.

Fx skal oplysninger om lønnen hentes i indkomstregistret, men bliver nogle steder i stedet taget fra ansættelseskontrakt eller lønsedler. Eller kommunen vurderer forkert, når den skal afgøre, om en indtægt er lønindtægt eller arbejdsfri indtægt.

Andre gange beregner kommunerne selv lønloftet, selvom det ifølge reglerne er arbejdsgiveren, der skal oplyse, hvad det er. Eller de indregner ferietillæg forkert i forhold til lønloftet.

Desuden begår en del kommuner fejl, når de kræver tilbagebetaling af tilskud, som ikke er modtaget i ond tro, eller når de afviser henvendelser om fejl, efter at klagefristen er udløbet.

Initiativer i gang

Fleksløntilskuddene udgør kun en lille del af Ankestyrelsens sager, i de første ti måneder af 2020 er der kun modtaget 83 klagesager på området. 

Som følge af den høje omgørelsesprocent vil Ankestyrelsen alligevel sætte en række initiativer i gang for at understøtte kommunerne i at træffe de rigtige afgørelser. 

Blandt andet har man fået lavet et praksisnotat, og til efteråret vil der blive udbudt et kursus om fleksløntilskud. Ankestyrelsen overvejer også, om der skal udmeldes ny praksis i form af principmeddelelser næste år.

Læs mere om Ankestyrelsens omgørelser her.