Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fandt fejl på legeplads efter dødsulykke

Fandt farlige legeredskaber på legeplads i Slagelse efter dødsulykke. Nu gennemgåes alle kommunens legepladser
1. APR 2011 11.23

SLAGELSE: Tirsdagens ulykke i naturbørnehaven Bakkelygaard, hvor en tre-årig dreng omkom, har sat fokus på godkendelser og tilsyn af den pågældende legeplads.

Torsdag formiddag blev legepladsen gennemgået af en medarbejder fra kommunens byggeafdeling. Det blev konstateret, at der var opført legeredskaber uden de nødvendige byggetilladelser. Samt at nogle af indretningerne muligvis ikke lever op til de generelle sikkerhedskrav.

- Det er uacceptabelt, at der mangler byggetilladelser, men det er ikke ensbetydende med, at legeredskaberne er farlige. En del af indretningerne på legepladsen vil sandsynligvis kunne godkendes uden væsentlige ændringer. Og så er der nogle af konstruktionerne, der formentlig kræver bedre faldunderlag eller en kærlig hånd fra en tømrer. Det vil blive bragt i orden snarest. De to legeredskaber, som ikke er tilstrækkeligt sikre, er en hævet platform og et svingtov, som blev fjernet i går, siger servicedirektør Lars Hansen.

Pilehytten, hvor ulykken skete, er blandt de konstruktioner, der bliver fjernet, så snart politiet giver tilladelse til det. Men det skyldes ikke, at den ikke ville kunne godkendes. Hytten bliver fjernet efter forældres og personales ønske af følelsesmæssige grunde oven på den tragiske hændelse.

Alle kommunens legepladser efterses
- På baggrund af ulykken vil jeg indskærpe over for vores institutionsledere og skoleledere, at de har ansvaret for sikkerheden på deres legepladser. Desuden vil vi kontrollere alle kommunens legepladser, så vi er sikre på, at der ikke er opført noget uden de nødvendige tilladelse, siger Lars Hansen.