Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Familieretshuset får kritik for lang sagsbehandlingstid

12 ugers ventetid i sager om overvåget og midlertidigt samvær er ifølge Ombudsmanden ikke godt nok.

Efter en undersøgelse af Familieretshusets sagsbehandlingstid i sager om overvåget samvær på baggrund af dom og sager om midlertidigt samvær, er det Ombudsmandens vurdering, at familier skal vente "alt for længe" for at få behandlet disse sager, oplyser Ombudsmanden selv.

Ifølge forarbejdet til lovgivningen på området fremgår det, at sagerne skal behandles "hurtigst muligt" af hensyn til barnet og familien. Familieretshuset har ingen intern tidsfrist, og i 2020 var den gennemsnitlige sagsbehandling på mere end 12 uger. Familieretshuset forklarer sig med manglende ressourcer og et ekstra pres under sidste års nedlukning.

- Vi taler om mennesker, der er havnet i svære og ofte konfliktfyldte situationer. Derfor er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på tre måneder i sager om overvåget eller midlertidigt samvær alt for længe. Jeg forstår årsagerne til de lange sagsbehandlingstider, men det ændrer ikke på, at de er alt for lange for både børn og forældre, siger ombudsmand Niels Fenger.

Folketinget har flere gange tilført Familieretshuset flere ressourcer for at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Ombudsmanden skriver i sin udtalelse, at ventetiden forventes at falde i løbet af 2021, når der er kommet nye medarbejdere til, og at alle sager forventes færdigbehandlet medio 2022.

I udtalelse skriver Ombudsmanden, at han forventer, at tiltagene løbende vil blive vurderet. Derudover beder han om en statusberetning for sagsbehandlingen i starten af 2022.

mh

Se Ombudsmandens udtalelse.