Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Familierådslagninger bør være obligatoriske

DEBAT De mange kommuner, der ikke prioriterer netværksanbringelser, kan lade sig inspirere af København, der har sat ordningen i system
27. JAN 2012 6.21

Af Karina Adsbøl

Anbringelser af børn og unge, som af den ene eller anden årsag ikke kan bo hos deres forældre, er et alvorligt indgreb i barnets liv. Derfor er det naturligvis kommunernes opgave at sørge for, at en anbringelse sker så nænsomt som muligt og under størst mulig hensyntagen til barnets tarv. Desværre har virkeligheden vist, at dette er lettere sagt end gjort, og at anbringelserne i visse kommuner er underlagt en nærmest klondykeagtig tilstand.

Eksempelvis skal barnet anbringes så tæt som muligt på sine naturlige omgivelser - og helst hos de nærmeste i omgangskredsen, så kontakten til barnets vante miljø i videst muligt omfang kan bibeholdes. Men alt for ofte anbringes børnene i institutioner eller hos ukendte plejefamilier.

Og hvor galt sidstnævnte kan gå, viser et eksempel fra Mern på Sydsjælland, hvor en plejefamilie er tiltalt for regulær vanrøgt.

Flere kommuner anfører som undskyldning, at de biologiske forældres netværk ofte er så ringe, at en såkaldt netværksanbringelse i barnets vante omgivelser er umulig, mens Københavns Kommune ligger i førerfeltet med ni pct. af 1156 anbringelsessager som netværksanbringelser.

Årsagen hertil er, at kommunen har stort fokus på problemstillingen. Fejlen består i, at kommunerne undlader at indkalde barn og forældre til en familierådslagning - om årsagen hertil er sjusk eller kassetænkning skal jeg lade være usagt.

Frustrerede borgere
Uanset tilstedeværelsen af et netværk, skal dette forhold naturligvis afklares, inden kommunen skrider til anbringelser andre steder, og derfor bør kommunerne have pligt til at kortlægge barnets netværk, hver gang en anbringelse er nært forestående.

Jeg har selv fået talrige henvendelser fra frustrerede borgere, der alle beretter om, at familierådslagning aldrig blev gennemført.

Derfor vil DF arbejde for, at en familierådslagning bliver gjort obligatorisk. Kommuner, der undlader at foretage dette skridt, kunne lade sig inspirere af København, der har etableret Center for Familiepleje, som netop varetager anbringelsessagerne.


MF Karina Adsbøl (DF)