Falck vandt tre fjerdedele af ambulanceudbud, Region H hjemtager selv resten
Falck bliver leverandør af ambulancekørsel i tre delområder af Region Hovedstaden samt på Bornholm.
Foto: Torben Klint, Ritzau Scanpix

Falck vandt tre fjerdedele af ambulanceudbud, Region H hjemtager selv resten

Dobbelt så mange paramedicinere, flere elever og potentiel overgang til elkøretøjer indgår i aftalebetingelserne.
18. AUG 2021 15.27

HOVEDSTADEN: Falck bliver leverandør af ambulancekørsel i tre delområder af Region Hovedstaden samt på Bornholm, det maksimale der ifølge udbuddet kunne tildeles samme byder. Ambulancekørslen i det fjerde delområde hjemtager regionen for første gang selv, efter at kontrolbuddet viste sig konkurrencedygtigt.

Beslutningen om fordelingen er taget af et enstemmigt regionsråd. Aftalerne gælder fra 2023 og seks år frem med mulighed for forlængelse med to gange et år.

Det er en del af aftalerne, at antallet af paramedicinere fordobles med op til 300, og antallet af elever skal øges fra fire pct. til syv pct. af det samlede antal årsværk i ambulancetjenesten. Det betyder en forøgelse af elevantallet fra 24 til 41 årligt.

På materielsiden omfatter aftalerne helt nye køretøjer, som leverandørerne desuden skal være indstillede på at udskifte med eldrevne køretøjer, når det bliver muligt.

Base i Hvidovre

Regionens uafhængige kontrolbud er udarbejdet i en selvstændig organisation, der har haft samme vilkår og betingelser som øvrige tilbudsgivere. Regionens delområde skal betjenes af Region Hovedstadens Akutberedskab og får base i Hvidovre.

Hjemtagningen skyldes et ønske om at sikre en øget konkurrence på ambulanceområdet fremover, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S). Fra 2023 vil 75 pct. af ambulancerne blive kørt af en privat leverandør, mens resten bliver kørt af regionens ambulancetjeneste.

Ambulanceudbuddet følger loven om virksomhedsoverdragelse, så medarbejderne ikke stilles dårligere under en ny leverandør, ligesom det understøtter forsyningssikkerheden frem til de nye kontrakter træder i kraft.

mk