Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fake news skal bekæmpes frem mod KV21

Kulturministeriet har med sin Demokratipulje sikret fire mio. kr., som skal hæve valgdeltagelsen forud for kommunal- og regionsvalget og øge bevidstheden om ”fake news” og misinformation hos særligt de unge. Deres valgdeltagelse er nemlig lavere end befolkningen generelt.

Puljen kan søges af fx kommuner eller regioner og bruges til "tilskud til medie- og filmrelaterede projekter af oplysende og almennyttig karakter", oplyser ministeriet. De kan både udkomme i eksempel trykt form, på web, mobil eller tablet.

Ansøgere skal i forbindelse med deres ansøgninger bidrage med en egenfinansiering på minimum 25 pct. af det samlede budget, og DR og de regionale TV2-virksomheder kan ikke søge om midler fra puljen, der har frist 21. april.

ibs