Fængselsdom gør byrådsmedlem i Solrød til forhenværende

Automatisk farvel så snart dommen var endelig.

SOLRØD: Frem til førstkommende byrådsmøde, der er planlagt til 27. januar, er Solrød Byråd i den sjældne situation at bestå af kun 18 medlemmer. Den, der mangler, er Jane Noer (V), hvis byrådsmedlemskab ophørte, da hun opgav at få en fængselsdom efterprøvet i Højesteret.

Dermed var landsrettens dom endelig, og ifølge de siden sidste år gældende regler for byrådsmedlemmers valgbarhed skal byrådet i modsætning til tidligere ikke behandle et ikke-valgbart byrådsmedlems udtræden. Den effektueres blot umiddelbart samtidig med, at ikke-valgbarheden indtræder. Det gør den i to tilfælde: ved betinget eller ubetinget frihedsstraf og ved ubetinget frakendelse af kørekort.

I Jane Noers tilfælde er der tale om førstnævnte, seks måneders fængsel, heraf to måneder ubetinget, for vold mod sine egne børn gennem flere år. Ifølge Dagbladet har hun i denne uge påbegyndt afsoningen af straffen, og når den er udstået, er der en karenstid på yderligere tre års ikke-valgbarhed, hvilket udelukker en mulig genopstilling ved KV21.

Nyt medlem af Solrød Byråd i resten af indeværende valgperiode bliver Venstres førstesuppleant Dina Oxfeldt. I modsætning til Jane Noers udtræden sker Dina Oxfeldts indtræden ikke pr. automatik, men skal formelt godkendes på et byrådsmøde.

Foruden dommen over byrådsmedlemmet rettede anklageren under retssagen også kraftig kritik mod Solrød Kommune, fordi den administrativt gav Jane Noer og hendes mand uovervåget samvær med deres tvangsfjernede barn. Ifølge serviceloven skal en sådan beslutning forelægges børn- og ungeudvalget - som Jane Noer selv var formand for.

Herom har Solrøds borgmester Niels Hörup (V) tidligere forklaret til Dagbladet, at 'Solrød Kommune ikke er blevet forelagt nogen kritik af sagsbehandlingen', men også at der er 'løbende ting, som vi forbedrer, efterhånden som vi bliver bekendt med forhold, vi skal forbedre'.

 

Se artikel i Dagbladet med udførlig gennemgang af anklagerens kritikpunkter mod Solrød Kommune.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt