DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Fælles energirenoveringer i Hovedstaden på vej

Partnerorganisationen Gate 21 vil afdække, om der er interesse blandt de 29 kommuner for et regionalt projekt om energibesparelser i kommunale bygninger
14. DEC 2011 12.26

HOVEDSTADEN: Investeringer i energibesparelser kan lånefinansieres. Derfor har Gate 21 iværksat en undersøgelse, der skal afklare, om kommunerne i Hovedstadsregionen er interesserede i at lave en fælles EU-ansøgning gennem den såkaldte ELENA-ordning. Et CO2 reducerende projekt, der skriver sig ind i den regionale klimastrategi for 2012-2015.

Formanden for KKR, borgmester i Albertslund Steen Christiansen (S), har opfordret alle kommuner i Region Hovedstaden til at deltage i undersøgelsen. Indtil videre har 21 af de 29 kommuner i regionen sagt ja til at deltage.

Undersøgelsen skal bl.a. undersøge, hvor langt kommunerne og regionen er ift. energibesparelser, på hvilken måde de vil have gavn af ELENA-ordningen, og om der er tilstrækkelig interesse for en ansøgning. Undersøgelsen kan give svar på omfanget af investeringer, antallet af deltagende kommuner, behovene for teknisk bistand mv.

Mulighed for op til en milliard kr. fra EU
Hvis undersøgelsen viser, at der er tilstrækkelig interesse for en fælles ELENA-ansøgning, vil Gate 21 formulere forslag til indholdet af en ELENA-ansøgning. På baggrund af undersøgelsen tager Region Hovedstaden og de deltagende kommuner stilling til, om de vil gå sammen om en fælles ELENA-ansøgning.

Jacob Lundgaard, direktør i Gate 21, siger:

- Vi estimerer, at en Elena-ansøgning vil gøre det muligt for de deltagende kommuner og regionen at realisere investeringer i energibesparelser for mellem 700 millioner og 1 mia. kr. Så dette projekt kan give regionens og kommunernes klimaindsats et løft, der virkelig kan mærkes både økonomisk og i reduceret CO2-udslip.

Investeringer i energibesparelser er både miljømæssigt og økonomisk attraktive for kommuner og regioner. Iværksættes en hurtig og kvalificeret indsats vil det føre til en hurtig og væsentlig reduktion i CO2 belastningen. Samtidig vil indsatsen betyde driftsbesparelser på regionens og kommunernes budgetter og være med til at skabe beskæftigelse blandt lokale virksomheder.

mou

Fakta:
Om ELENA
ELENA-ordningen er et finansieringsinitiativ lanceret af EU kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank, der skal hjælpe lokale og regionale myndigheder med at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi.

ELENA-ordningen tilbyder at betale op til 90 % af den tekniske bistand, der er nødvendig for at forberede investeringer i energibesparelser. Støtten kan anvendes til at ansætte personale og eksterne rådgivere til den tekniske bistand, der er nødvendig for at forberede investeringerne.

Om Gate 21
Gate 21 er et partnerskab mellem en række kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner. I innovative samarbejder udvikler partnerkredsen ambitiøse løsninger på kommunernes klimamæssige udfordringer. Det skaber bæredygtige samfund og grøn erhvervsudvikling. Gate 21 blev stiftet i 2009 af nogle af Danmarks mest ambitiøse aktører på energiområdet.
Læs evt. mere på: www.gate21.dk