Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

EU tænker kommuner med i grøn plan

EU-Kommissionens ressourcespareplan involverer både kommuner og regioner, vurderer Sjælland EU Nyt
27. SEP 2011 14.15

På en lang række områder er kommuner og regioner vigtige aktører, når CO2-forbruget skal nedsættes. Det står skrevet mellem linjerne i den ressourcespareplan, 'Vejen til et ressourceeffektivt Europa', som EU-Kommissionen lancerede den 20. september.

Det skriver Sjælland EU Nyt og giver herefter en oversigt over planens punkter og deres mulige konsekvenser.

Kommuner skal blive bedre til at sortere affaldet
Al affald skal sorteres. Det vil stille nye krav til de danske kommuner, der i dag har ansvaret for affaldshåndtering. Det gør de på vidt forskellige måder, men hvis det står til EU-Kommissionen, så skal der fokuseres mere på genanvendelse og genbrug. Planen er, at i år 2020 skal den totale affaldsmængde være faldende, og affald skal ses som en ressource og en handelsvare.

Kommunerne skal sammen med andre aktører, som for eksempel staten, producenter, sælgere og affaldsselskab arbejde for at mindske affaldsmængden og få tilstand bedre systemer for at genbruge affald. Det betyder, at affald skal sorteres i en højere grad, end det sker i dag; måske ved at gøre som i Belgien, hvor husstanden sorterer sit affald i plast, metal, papir, glas og brændbart. Kommissionen har også som målsætning, at kun affald, der ikke kan genbruges, skal anvendes til energiproduktion.

Endnu er det blot en hensigtserklæring - EU-Kommissionen har ikke meldt ud, om der kommer et direktiv, der vil tvinge kommunerne.

Økonomisk støtte til ressourceforskning
Et andet vigtigt punkt i planen er at støtte forskning og innovation for at finde tekniske løsninger på vores ressourceforbrug. Også undersøgelser om borgernes adfærd skal modtage støtte, siger EU-Kommissionen.

Den ønsker at udvikle incitamenter, så de private virksomhederne investerer i forskning og innovation inden for ressourceeffektivisering. Det står ikke direkte i planen, men typisk vil offentlige myndigheder også være vigtige parter i forskningssamarbejder.

Offentlige indkøb skal være ressourceeffektive
Offentlige indkøb skal have fokus på ressourceeffektivitet. Kommuner og regioner kommer til at få nye krav til offentlige indkøb, hvis Kommissionen får gennemført sin plan. Ved offentlige indkøb skal myndighederne vælge varer og tjenester, der forbruger materialer og energi mest effektivt gennem hele levetiden.

Det er både ved produktion og forbrug, men også når produktet ikke skal bruges mere og genbruges. Kommissionen har som mål, at i år 2020 skal produkter og tjenester være udstyret med en god miljøinformation, så både offentligheden og det private kan vælge de mest ressourceeffektive varer.

jos