Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Esbjerg-politikere vil også droppe samtaler

Arbejdsmarkedsudvalget bakker op om københavnsk forsøg med at droppe jobsamtaler til de svageste grupper
7. JUL 2011 12.37

ESBJERG: Københavns Kommune har igangsat et forsøg, hvor de svageste ledige ikke længere skal tvinges til jobsamtaler på Jobcentret, men i stedet skal tilbydes samtaler i socialforvaltningen. Formand Henrik Vallø (K) og næstformand Jesper Frost Rasmussen (V) for Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune, ser meget positivt på forsøget fra København.

- De svageste ledige som f.eks. misbrugere eller hjemløse er ofte så langt væk fra arbejdsmarkedet, at de er nødt til at få løst deres primære problemer, før det giver mening at tale om at komme i arbejde, skriver de to formænd.

Forslaget fra København omfatter 1.000 psykisk syge, handicappede og misbrugere, og er af beskæftigelsesminister Inger Støjberg blevet kaldt den dårligste id'a. hun længe har hørt (DR TV-Avisen 6. juli 2011), men det får nu ikke det borgerlige formandskab i Esbjerg til at ryste på hånden.

Modellen skal justeres
- Vi er helt enige med ministeren i grundprincippet om, at alle skal i arbejde, og hvis man blot kan bidrage nogle få timer om ugen kan det være vejen til en øget livskvalitet og vejen til at blive selvforsørgende. Men når man er så langt væk fra arbejdsmarkedet, som mange af disse borgere er, kan de kommunale midler udnyttes bedre ved at hjælpe borgerne med at få løst deres primære problemer før der fokuseres på beskæftigelse.

- Vi ser meget positivt på forslaget fra København, og vil snarest undersøge om grundtankerne herfra kan implementeres i Esbjerg. Vi mener dog, at Københavns Kommune går for vidt, når også handicappede sættes i samme kategori som fx misbrugere - det vil ikke blive tilfældet i en Esbjerg-model, da vi har mange eksempler på at også handicappede borgere kommer i beskæftigelse via indsatsen på Jobcentre.

jos

www.flickr.com/photos/rommyghaly/