Esbjerg klar til syv to-minus-en-veje

KORT NYT26. MAJ 2021 10.32

ESBJERG: Syv strækninger i Esbjerg Kommune ændrer nu status fra almindelig vej til at blive to-minus-en-veje. Vejtypen bruges til at skabe bedre forhold for cyklister og gående, og nu gør kommunen klar til at omlægge i alt ti kilometer.

Først fjernes de to velkendte vejbaner, som leder trafikken i hver sin kørselsretning. I stedet laves der én kørebane midt på vejen, som markeres med brede stiplede linjer i hver side af vejen. Dermed skabes der områder i vejkanten, som de bløde trafikanter skal bruge.

- Vejtypen fungerer godt på mindre befærdede veje. Bilisterne skal deles om pladsen, og kan trække ud over kantlinjerne, når der kommer modkørende, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (V).

ka